Vybrané příspěvky

Grid List

Keira Knightley. Zdroj snímku: bbc.com

Komentář

Známá anglická divadelní a filmová herečka Keira Knightley (* 26. března 1985) rozproudila debatu, když dle článku na webu BBC zakázala své tříleté dceři dívat se na některé pohádky, protože podle ní ponižují ženy. Genderová debata se tak opět posunula dál – a při sledování diskuzí a reakcí na celou věc někdy opravdu zůstává rozum stát.

Na co potřebuje Andrej Babiš další vydavatelství? Přece aby mohl lépe šířit svou propagandu. A také proto, aby umlčel umělce, kterým není po chuti jeho minulost, nebo způsob, jakým se snaží získat absolutní moc nad naší zemí a jejími občany. Bulvární časopisy s velkou prodejností mu k tomu skvěle poslouží.

Ilustrační snímek Tomáše Koloce

Fejeton

Tak jako Franz Kafka v dětství bydlel v bytě, v němž bylo jedno okýnko, které vedlo do Chrámu Svatého Mikuláše na Starém Městě, já pracuji v knihovně, z níž vede průchod do Chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Dnes jsem šel do místnosti, kde máme umístěny numismatické sbírky a ucítil jsem intenzivní vůni něčeho jako spáleného listí. Okna v místnosti byla zavřená a v jiných prostorách knihovny nic takového cítit nebylo. Záhada. Pak jsem pochopil. Otevřel jsem dveře a za zvuku chorálu vystoupil na kůr, zahalený dýmem kadidla. Pode mnou byla v plném proudu první slavnostní mše Svatováclavského týdne...