Zamyšlení - Vyprávění třinácti listů...

Zamyšlení

Zamyšlení nad jedinečným kalendářem Hory Kutné v umění výtvarném 2021, který právě vychází ve specializované edici Tempus in Immortalibus lapidibus.

mares kalendar kh 1mares kalendar kh 2Co je dobré vědět o Kutné Hoře? Že se nachází na Kutnohorské plošině, součásti členité Hornosázavské pahorkatiny. Že vznikla jako horní město ve 13. století u bohatých nalezišť stříbrných rud a od roku 1290 byla nejvýznamnějším střediskem těžby stříbra a mincovnictví v Českých zemích.

V letech 1300 až 1540 se razil v Kutné Hoře slavný Pražský groš. V roce 1409 zde Václav IV. vydal Kutnohorský dekret (Jen pro připomenutí, tímto dekretem dostal na pražské univerzitě český národ tři hlasy a národy německý a bavorský po jednom hlasu. Národ je zde myšlen jako univerzitní společenství studentů a profesorů...).

mares kalendar kh 3mares kalendar kh 6Městu vévodí pozdněgotický katedrální chrám Sv. Barbory, je však proslulé i mnoha dalšími pamětihodnostmi. Namátkou připomeňme Vlašský dvůr, původní mincovnu založenou kolem roku 1300, kostel Sv. Jakuba, Kamennou kašnu či Kamenný dům, kostel Sv. Jana Nepomuckého a v městské části Sedlec potom Kostnici hřbitovního kostela Všech svatých nebo Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie. A ve výčtu bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho.

Není proto divu, že se město, kde se historie snoubí s krásou věků, stalo od roku 1995 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

V předvánočním čase se objevuje na pultech různých obchodů a stánků nepřeberně kalendářů. Jsou o všem možném. Kalendář, o kterém chci vyprávět, je o Kutné Hoře. O místu, které v sobě koncentruje podivuhodnou energii. A ta, třebaže nehmotná, naplňuje smysly přítomného sice pomíjivým, ale nezapomenutelným zážitkem. Ten je pro někoho hlubší, pro druhého méně, pro dalšího je jen potvrzením neuvěřitelné zručnosti předků, a není divu, že oslovuje fotografy a výtvarníky především.

mares kalendar kh 4mares kalendar kh 5Potvrdila to i výstava Hory Kutné v umění výtvarném, kterou v roce 2019 připravila kutnohorská umělecká agentura ArcusGallery. Ta v dílech výtvarníků regionálních a světově uznávaných, žijících i zvěčnělých, olejem, akrylem, pastelem, akvarelem, temperou, sklem, keramikou, leptem i akvatintou pro návštěvníky zkoncentrovala na jedno místo nepřebernou historickou velikost města, které se pak mohli obdivovat.

Stejnojmenný kalendář, který na úspěšnou výstavu programově navazuje a vychází z její koncepce, dovoluje tomu, kdo si jej pověsí nad psací stůl či jako výzdobu a ozdobu bytu nebo pracovny, být po měsících prostřednictvím jednotlivých výtvarných děl v místě, kde se rodila a žila a je nutno říci, žije dodnes, naše minulost. A té je třeba si vážit. Tu je třeba si připomínat, protože nám dává nejenom sebevědomí co jsme dokázali, ale i krásu... A ta je v běhu těžkých, všedních dnů často potřebná stejně „jako sůl“. Někdy možná i víc.

mares kalendar kh 7Je dobře, že velkoformátový, nástěnný, umělecký a sběratelský kalendář Hory Kutné v umění výtvarném 2021 vychází. Že si ho lidé mohou koupit a s ním a nad ním se zamyslet, třeba o Štědrém večeru, až si budou vzájemně přát jenom to nejlepší, nad obsahem věty: „Kdo si váži hodnot minulosti, má právo na hodnotnou budoucnost.“

Autor: František Mareš
Zdroj snímků: i-passage.cz

Další zamyšlení si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery