Afrodita dnes

Výstavy

V Galerii Věda a umění v Akademii věd ČR v Praze se milovníkům umění naskýtá jedinečná příležitost spatřit v Praze sádrové odlitky nejslavnějších antických soch Afrodity. Výstava s názvem Afrodita dnes reaguje na rostoucí zájmu o mytologii a antické kulturní dědictví a je také první, která se věnuje ohlasům Afrodity v současném českém výtvarném umění.

Antická řecká Afrodita, kterou staří Římané uctívali jako Venuši, byla bohyní krásy, lásky a sexu. Výstava ji ale nechce představovat jen jako vzdálenou bytost z dávné minulosti.

„Bohyně krásy a erotiky je i příspěvkem do právě probíhající diskuse o postavení ženy ve společnosti a její reflexe ve výtvarné tvorbě,“ popisuje Jan Bažant, autor výstavy z Filosofického ústavu AV ČR. „Afrodita, kterou Římané uctívali jako Venuši, je však aktuální především tím, že to bylo antické božstvo, které lidi spojovalo. Její poselství je všeobecně srozumitelné, trvale aktuální a vlastně věčné.“

A podobně propojí Afrodita i nyní na této výstavě antické a současné umění.

Od zahalené bohyně k první nahé ženě v umění

afrodita plakatNa výstavě se sejdou jedny z nejslavnějších antických soch bohyně: Afrodita v lázni, Afrodita Melská nebo vůbec první zobrazení nahé Afrodity. Sádrové odlitky soch ze své sbírky zapůjčil Ústav pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy. I bohyně krásy a lásky byla přitom v počátcích svého kultu zahalená, což ilustrují další díla.

„V českém kontextu je výstava jedinečná tím, že konfrontuje antické řecké umění se současnou uměleckou tvorbu. Je to také dialog mezi epochami, odlišnými kulturami a národy,“ říká Jan Bažant.

Spojnicí mezi antickými díly a současnou tvorbou jsou odlitky dvou renesančních reliéfů, které na výstavu zapůjčila Správa Pražského hradu. Tyto reliéfy pro letohrádek v zahradě Pražského hradu vytvořil italský sochař Paolo della Stella v letech 1540 až 1550. Jedná se o první vystoupení Afrodity v českém prostředí a zároveň vůbec první zobrazení nahé ženy v monumentálním sochařství v českých zemích.

Afrodita dnes. I s monumentálním sousoším

afrodita 1Současná díla spojuje to, že se jedná o tvorbu členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar a jejich hostů. Bude vystaveno osmatřicet prací jedenadvaceti předních českých grafických umělců, grafiky doplňuje monumentální sousoší Michala Gabriela Zrození Venuše. Ten je v současné době nejvýznamnějším českým sochařem, který se ve své tvorbě inspiruje antickou tradicí.

„Sousoší Zrození Venuše tvoří protějšek k odlitkům antických řeckých soch a názorně demonstruje, že zobrazení Venuše se stále vyvíjí. Není to uzavřená kapitola, ale i dnes aktuální zdroj umělecké inspirace,“ vysvětluje Jan Bažant.

afrodita 2K výstavě vyjde v nakladatelství Academia katalog Afrodita dnes. Úvodní kapitola, Afrodita včera shrnuje současný stav vědeckého bádání o Afroditě (Venuši) a jejím zobrazení v antice. Reprodukce vystavených grafik doprovázejí texty, v nichž je autoři sami komentují tím, že odpovídají na ústřední otázku celého výstavního projektu: „Čím může antická Afrodita uchvátit současnou imaginaci?“

Kurátoři výstavy, která vznikla ve spolupráci se SČUG Hollar, Jan Bažant a Pavel Piekar přizvali k účasti jedenadvacet současných výtvarníků, kteří jsou zároveň členy tohoto sdružení. Jsou to Mikoláš Axmann, Karel Beneš, Jan Blaha, Šimon Brejcha, Dušan Černý, Petr Fiala, Petr Hampl, Tomáš Hřivnáč, Ditta Jiřičková, Martin Mulač, Josef Mžyk, Petr Palma, Pavel Piekar, Martin Raudenský, Zuzana Růžičová, Jiří Slíva, Ladislav Sýkora, Jana Šindelová, Petr Štěpán, Hana Šuranská, Eva Vlasáková, Bohunka Waageová.

afrodita 3Poslední jmenovanou umělkyni, která s naším webem Putování za uměním těsně spolupracuje (například v rozhovoru z počátku května 2021 hovoří Bohunka Waageová o připravované bibliofilii Křížová cesta), jsme požádali o několik slov k její účasti na neobyčejné výstavě...

"Pro toto velké téma se Akademie věd spojila s SČUG Hollar, jehož jsem členkou. Kurátoři chtěli mít vedle soch i obrazové vyjádření k Afroditě a její spojitosti s dnešní ženou. Protože mě vždy zajímalo téma ženy a v grafice obzvláště, ráda jsem pozvání přijala. Účastním se grafickým listem Řeka života, kterým říkám: Řeka plyne, život plyne, věci se dějí. Žena prochází životem s událostmi, je stále zajímavá a krásná, ač není vždy vše pozitívní. Ale žena vítězí..."

Výstavu Afrodita dnes v pražské Galerii Věda a umění v Akademii věd ČR navštívit do středy 22. září 2021, každý všední den od 10:00 do 18:00 hodin.

Autor: MiM
Snímky: Archív Bohunky Waageové

O dalších výstavách i nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery