Rozhovor - Bohunka Waageová: Křížovou cestu budu dělat v leptu a akvatintě...

Výtvarné umění

Malířka a grafička Bohunka Waageová vyznává ve své tvorbě imaginaci a fantazii, vždy však v kombinaci s realistickými prvky. Do jejích obrazů se promítají a vzájemně prolínají vesmír, příroda, především stromy, láska a nejrůznější symboly - kříž, hvězda, vejce, stvoření... A samozřejmě - andělé.

krizova cesta andelekrizova cesta 1Bohunka Waageová úspěšně zakončila rok 2020 vydáním velkorozměrového uměleckého kalendáře Andělé Bohunky Waageové 2021. Na letošek chystá skutečnou výtvarnou lahůdku, které věnujeme tento rozhovor. Než se však k bibliofilii Křížová cesta dostaneme, vraťme se ještě k energií nabitému kalendáři...

Velkorozměrový umělecký sběratelský kalendář Andělé Bohunky Waageové 2021 vznikl z Vašich obrazů a vyšel ve specializované edici Tempus in Immortalibus Lapidibus. Co Vás k jeho vydání vedlo?

Myslím, že to bylo krásné vyznání mým obrazům. Uvidět vybraná díla soustředěná v úžasném vydání nástěnného kalendáře. Dnes kolem sebe vnímáme podivnou atmosféru a myslím si, že moje obrazy dávají lidem perspektivu. Přijímat spíš světlo a kladnou energii, nezabývat se moc tím, co se kolem nás děje.

Jak byste kalendář zhodnotila právě v této době, kdy čínský virus omezuje nejenom běžné každodenní aktivity, ale samozřejmě i mnohé umělecké činnosti?

Ano, dnešní dobu omezuje virus. Byli jsme zvyklí dělat a užívat skoro vše, co jsme okolo sebe viděli, a přitom jsme to brali jako samozřejmost. A ejhle, najednou moc věcí vůbec nejde. Ztratili jsme schopnost radovat se z maličkostí. Zbývá nám rodina, příroda... To jsou základní stránky života, které tu byly od počátku. Vlastně od zrodu Země. Kultura, bohužel, ta je dnes takřka jen přes internet. My malíři jsme zvyklí pracovat o samotě, ale rádi jdeme mezi lidi, chceme sdílet zážitky, nejenom ve vlastní tvorbě, ale také v divadle, na výstavě, koncertě.

krizova cesta 3krizova cesta perexAndělé se na Vašich obrazech v mnoha formách objevují velice často, stejně jako pohledy a průhledy na fascinující mlhoviny hlubokého vesmíru nebo nekonečně variované duchovní motivy. Čím Vás právě tato témata zajímají a inspirují?

Fascinující obloha, ano, vesmír připomíná ruku stvořitele, který maloval a stvořil galaxie, mezitím se vlní andělé, světlo čaruje úžasné kompozice, stromy, zvířata a samozřejmě lidi, kteří mají tu schopnost, že to vše vnímají. Mně se to všechno propojuje.

Pro jinou edici, která se věnuje vydávání kvalitních knih, bibliofilií a faksimile výtvarných děl, Miraculum Octavum Mundi, připravujete limitované bibliofilské vydání grafických listů na téma Křížové cesty. Co tyto dva Vaše poslední projetky, Anděle Bohunky Waageové a Křížovou cestu, spojuje a propojuje?

Ten dávný příběh se vlastně pořád opakuje, řekla bych, že už jej máme zakódovaný v genech. Ta událost se v různých variacích neustále vrací. Je důležité, tu první, nejdůležitější událost, která se táhne dějinami jako červená nit, si připomínat, protože lidé to velmi upozadili a obzvláště v dnešní době nabývá na aktuálnosti.

Jsem moc ráda, že ještě před uzavřením téměř všeho, jsem stihla návštěvu Izraele. Tam jsem mnohé sdílela a prožívala. Ponořila jsem se nyní do studia nejen bible, ale všeho, co se tohoto úchvatného tématu týká.

Křížová cesta je téma známé, nesčetněkrát zpracované umělci proslulými i těmi méně známými. Proč jste se rozhodla právě pro tento nelehký námět s hlubokým duchovním nábojem? Navíc v grafické technice...

krizova cesta 4krizova cesta 2Ano po letech se vracím k grafice. Začala jsem opravdu malovat a kreslit, to byly pastely, zlehka oleje, až poté škola mi dala nahlédnout ke grafice. Tu jsem pak dělala hodně dlouho, takřka výhradně dvacet let let. Život jde ve vlnách, tak se k ní vracím. Křížovou cestu budu dělat v leptu a akvatintě. Myslím, že s námětem dokonale souzní. Jistě, téma to není jednoduché, přiblížit se mu bude sice hodně náročné, ale zároveň nesmírně zajímavé. Jakoby se to člověka dotýkalo a říkalo, haló, tady jsem!

V současné době se grafička a malířka Bohunka Waagová věnuje přípravným kresbám a studiím. Je z nich jasně zřetelné, že si bibliofilský soubor dvanácti grafických listů samozřejmě zachová nejenom duchovní rozměr dosavadní autorčiny tvorby, ale také unikátní figuraci, známou z jejích olejomaleb.

Text a snímky: MiM

Další rozhovory o výtvarném umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery