Duchovní otec kultovní postavičky Ferdy Mravence spisovatel, novinář, kreslíř, grafik, ilustrátor, karikaturista a entomolog Ondřej Sekora se narodil 25. září 1899 v Králově Poli u Brna, dnes je to část Brna. Jeho otec, také Ondřej, byl odborným učitelem a zemřel, když bylo budoucímu spisovateli sedm let. Ondřej byl třetím ze šesti sourozenců. Studoval na obecné škole v Králově Poli a na gymnáziích nejprve v Brně, po přestěhování roku 1913 ve Vyškově. Sbíral motýly a brouky, sportoval, hodně četl a rád kreslil. Koncem 1. světové války byl odveden jako jednoroční dobrovolník do armády do Vídně. Maturoval proto až po válce v roce 1919. Studoval práva v Brně, studií po nepovedené státnici zanechal.

Ilustrace Vladimíra Císaře

Heslo „Arnošt Lustig“ nabízejí všechny významné encyklopedie. Český spisovatel židovského původu a publicista světového významu, autor mnoha děl převážně s tématem holokaustu, se narodil 21. prosince 1926 v Praze. Nedávno jsme si připomněli třiadevadesát let od jeho narození.

Při oslavách stého výročí vzniku naší republiky se vzpomínalo na ledacos a leckohos. Nejméně mediálně frekventovanou „osmičkou“ však byl kupodivu rok osmatřicátý a důsledky mnichovské tragédie, které byly pro Československo katastrofální. K trhání našeho území fašistickým Německem se přidalo i Maďarsko a Polsko. Rozloha ČSR se zredukovala na 70,4 %, počet obyvatel se snížil na 66,58 % původního stavu a v české společnosti došlo ke krizi politické, ideové i morální. Jednou z prvních obětí tohoto stavu byl i spisovatel a novinář Karel Čapek ( * 9. ledna 1890; + 25. prosince 1938).