Recenze - Pozvánka do šumavských hvozdů

Literatura

Jižní Čechy patří k nejoblíbenějším turistickým a rekreačním oblastem České republiky. O jejich historii i současné podobě byly napsány pyramidy knih, od románů přes poezii až po literaturu faktu. Kromě spisovatelů a básníků nelení ani malíři a fotografové, kterým učarovala tato nespoutaná krajina rozlehlých lesních partií, řečeno slovy Ludmily Hromádkové, znalkyně díla publicisty a fotografa Jana Kavale, autora nové povídkové knihy inspirované především jihozápadní Šumavou.

Mimořádně zdařile graficky vyvedená publikace zaujme již obálkou s lyrickým aktem dívky, koupající se v paprscích vycházejícího slunce na lesní mýtině. Tucet příběhů, z nichž je rukopis knihy složen, čtenáře pobaví a především rozšíří obzory.

Příběhy od pravěku po současnost

Jan Kavale se, se zručností starých kronikářů, čtivě vypořádal s takovými tématy, jako je kupříkladu historie zaniklého smolařského řemesla, popustí uzdu fantazie v kapitole Kult duhy, kde se opírá o bádání amatérského archeologa, řídícího učitele Vojtěcha Sklenáře, zabývající se prehistorií v Pošumaví. Neméně zajímavá je též kapitola Dezertéři, v níž svižným slohem popisuje osudy napoleonských zběhů, spřátelivších se s šumavskými horaly.

kavale sumava portretkavale sumava titulKnížka je bohatá i na současné reálie, od portrétu legendárního řezbáře, jehož betlémy jsou slavné takříkajíc po celém světě, až po úsměvnou zpověď Strážci hranic a my, nebo Průvodce. A nebyl by to snad ani Jan Kavale, kdyby závěr knihy nevěnoval Zapomenutému fotografovi, kdy nám připomíná osudy fotografických velikánů Šumavy, včetně Jindřicha Eckerta, který zde fotografoval již v letech 1880 až 1881. Těch jmen mistrů je dlouhá řada, včetně kupříkladu Seidla, Quasta či Šmidla a není se co divit, když leckdo z nich se soustředil i na akt, umístěný v plenéru. Nejinak je tomu i v případě jejich pokračovatele, písmáka, spisovatele a mistra fotoobrazů, jehož knihu tímto představujeme. Tento zálesák, znalec rodné Šumavy a milovník dobrého vína, který ovládá hru světla, stínů i barev a umí si třeba i pár týdnů počkat na tu nejlepší chvíli ke stisknutí spouště, doprovodil text skvělými snímky krajiny i lidí, které zde při svých foto toulkách poznal. Včetně vkusných uměleckých aktů.

Inspirace na hezký výlet

Závěrem nelze nepublikovat slova shora jmenované Lídy Hromádkové, která knihu Jana Kavale redigovala: „Věřím, že až zavřete tuto knihu, najde se dosti takových, které text i krásné fotografie zlákají k výletům po stopách jednotlivých příběhů. Snad se vážení čtenáři vydáte na cesty poznávat tajuplná šumavská zákoutí, ať už ve svěží zeleni jara, kdy vás u cesty pozdraví drobné kvítky podbělu a fialek, nebo vaše kroky ztlumí barevný koberec spadaného listí či zbrzdí příval sněhové nadílky. A domnívám se, že právě toto sledoval svojí knihou i Honza – pozvání na toulky krásnou a milovanou Šumavou…“

Autor: Ivan Černý
Snímky Miroslava Feszanicze

Další knižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny