Mimo to známé Lenky Sárové Malínské v Nové síni

Vernisáž

Vernisáží v úterý 3. října 2023 bude od 18:00 zahájena v pražské galerii Nová síň výstava obrazů a porcelánu Lenky Sárové Malíské výstižně nazvaná Mimo to známé.

Výstavu slovem uvede ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec, kterého jsme požádali, aby stručně představil autorčino dílo...

saroba 1saroba 2saroba 5Lenka Sárová Malíská se malbou věnuje „pro velkou míru tvůrčí svobody“, jak říká. Její díla vykazují evidentní koloristické nadání, zároveň je však schopna vytříbenou chromatiku podřídit základnímu myšlenkovému konceptu, který komponuje v harmonických vztazích. Obecně se její leitmotiv projevuje v zajímavém dialogu mezi bezprostředním přírodním vjemem a jeho autonomní abstrahovanou polohou. Ve výběru obrazů pro Novou síň v Praze nalezneme část rozsáhlého cyklu Jezer z minulých let. V této sérii se duální horizontální dělení - nebe a země (respektive vodních ploch) postupně vytrácí ve prospěch svébytného výrazu. Původní námětové východisko je potlačeno reduktivním pojetím až na samou hranici abstrakce, takže dominantou barevně exaltovaných kompozic jsou ve výsledku čistě malířské kvality a osobitě dynamický rukopis.

saroba 3saroba 4saroba 6V současné sérii vesmírných vizí navazuje autorka na svůj první rozsáhlý cyklus z doby před více jak patnácti lety, který vytvářela za pomoci jemné šrafury barevných pastelů na černém kartonu. Návaznost je však pouze motivická a částečně ve využití gesta. To se v aktuální malbě objevuje fragmentárně jako základ kompoziční struktury (ve stopách širokého štětce) a malířka svou novou bázi využívá opět k rozehrání chromatických féerií jako v předchozích námětech. Zmizela však dualita kompozice; tmavé fragmenty zde zdánlivě plují v mělkém světlejším prostoru a stávají se jakýmsi emblematickými symboly. I v těchto víceméně abstrahovaných kompozicích najdeme zápal pro koloristickou harmonii, což se umělkyni daří naplňovat beze zbytku.

Výstavu Lenka Sárová Malínská Mimo to známé můžete v pražské galerii Nová síň navštíviz do neděle 22. října 2023.

Autor: tz
Zdroj snímků: novasin.org

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery