Mimořádná výstava Svatý hřeb z Milevska

Výstavy

Vstupujeme do Svatého týdne a Prácheňské muzeum v Písku připravilo na letošní Velikonoce skutečně výjimečnou výstavu. Od pátku 7. dubna do neděle 16. dubna 2023, vždy od 9:00 do 18:00 hodin bude v expozici Galerie panovníků mimořádně vystaven Svatý Hřeb z Milevska.

Veřejnost doposud neměla příliš příležitostí tuto vzácnou relikvii spatřit na vlastní oči. Hřeb zatím není možné trvale vystavit, protože k takovému účelu je potřeba nejprve zabezpečit velmi specifické mikroklimatické podmínky, dokončit všechny potřebné analýzy a restaurátorské práce. Krátkodobé vystavení je tak skutečně mimořádnou příležitostí předmět spatřit.

svaty hrebV průběhu roku 2020 se zkoumala soustava dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku, který je součástí tamního premonstrátského kláštera. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly následně vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. „Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,“ vysvětluje archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.

Nález však také vyvolává mnoho otázek, na některé z nich odpoví přednáška pro veřejnost ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 16:00 hodin.

„Jde o unikátní archeologický objev a jsme opravdu rádi, že můžeme právě na Velký pátek zahájit tuto výstavu. Symbolicky v den, kdy probíhají největší křesťanské svátky,“ uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro kultuuy Pavel Hroch.

Upozorňujeme, že na výstavě je zakázáno fotografování a natáčení.

Uskutečnění mimořádné krátkodobé výstavy bylo možné díky Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Jihočeskému kraji, Západočeskému muzeu v Plzni a spolku Naše historie.

Autor: tz

O dalších výstavách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery