Recenze - Andělé Bohunky Waageové, nejenom pro rok 2021

Výtvarné umění

Má-li člověk tu čest psát o kalendářích, je to vlastně dost výsostná literární výzva. A jsou-li ty kalendáře v takové kvalitě, ve které je produkuje a nabízí specializovaná edice Tempus in Immortalibus Lapidibus, je to i autorské potěšení.

mares bohunkar 2mares bohunkar 3Kalendář je totiž artefaktem určujícím periody času, pokud budeme chtít i nadneseně všeho kolem nás, neboť pociťováno naším rozumem, všechno a všichni stárneme.

A najednou před námi leží kalendář názvem i obsahem trochu jiný – Andělé Bohunky Waageové 2021. A hned nás napadne, andělé přece nestárnou, oni jsou... A jsou skuteční? A kým vlastně jsou?

Tedy zbavme se na chvíli elektronické a dalších realit, které nás obklopují a nechme prostor vlastní, v současnosti utlačované fantazii a někde v hloubi své duše zavzpomínejme a začněme snít...

Andělé jsou podle judaismu, křesťanství i islámu duchovními bytostmi stvořenými Bohem. Jsou to ochránci tvorů, zejména lidí na cestě k Bohu a jejich jméno vzniklo pravděpodobně z řeckého angeles, což v řečtině znamená posel. Tedy posel mezi Bohem a lidmi. Nepůjdeme dál ve vysvětlování, že andělé se dělí do devíti kůrů... Jen připomeneme, že mají svobodnou vůli a někteří z nich místo poslání ochraňovat dobré se rozhodli pro šíření zla a stali se z nich démoni.

mares bohunkar 4mares bohunkar 5Ale tak už to v životě bývá i s lidmi.

Listujeme-li kalendářem Bohunky Waageové, najdeme v obrazech, přičleněných k jednotlivým měsícům, anděly hned čtyři. Letící anděl, Anděl Země, Anděl vítězný a Anděl léta.

Spojují, Bohunkou Waageovou předložený rok, jak je to dáno jejich posláním, biblické motivy, Kosmický kříž, Schody do nebe, přes Sluneční kytici, Jablko, Horoucí srdce a Zrod tvarů až po klid Dne sedmého.

Toto obrazové poselství, které v každém měsíci nechává skutečně neohraničený prostor k uvažování nad během života i světa, tedy především toho, kdo se na daný obraz dívá, nemá hranic. Představivosti promítané do myšlenek je dána svoboda vesmíru, která je kýmsi proměněna do nás obklopující reality. Ale pro vnímavé není těžké nalézt onu cestu, kterou každému ukazuje.

mares bohunkar 6mares bohunkar zsA kdyby někdo zapochyboval, je třeba dodat pár autorčiných slov, grafička a malířka Bohunka Waageová říká: „Mám ráda naši Zemi a také lidi, kteří na ní žijí. Co se odvíjí v životě člověka, jeho vztahy k přírodě, druhému pohlaví i ke kosmu. Snažím se, aby si člověk při pohledu na má díla odnesl hřejivý pocit radosti a souznění."

Závěrem snad lze jen dodat: A k tomuto „snažení“ přece andělé patří.

Kalendář Andělé Bohunky Waageové 2021 vydalo jako 6. svazek specializované edice Tempus in Immortalibus Lapidibus nakladatelství Globus International. Prohlédnout a objednat si jej můžete v internetové Galerii myrro, nebo přímo zde. Další kalendáře z této edice, která se specializuje na velkorozměrové nástěnné sběratelské umělecké kalendáře, najdete zde. Velice jednoduše získáte i desetiprocentní slevu z ceny kalendáře. Stačí, když do poznámky v objednávce vepíšete číselný kód 1703.

mares bohunkar portretAutor: František Mareš
Zdroj snímků: i-passage.cz

Novinář, dramaturg a scénárista František Mareš je spolupracovníkem redakce

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery