Recenze - Vynikající nové kalendáře specializované edice Tempus in Immortalibus Lapidibus

Výtvarné umění

Nakladatelství Globus International se věnuje ve své specializované edici Tempus in Immortalibus Lapidibus vydávání uměleckých nástěnných kalendářů, které patří ke špičce těch, které u nás vycházejí. Jest to především zásluhou výběru autorů z našich předních výtvarníků i perfektním zpracováním tiskárny Label na Horách Kutných. Edici založil a řídí Miroslav Moravec, který s oslovenými kumštýři luxusní kalendáře spoluvytváří. Vznikají tak víc než jen líbivé měsíční přehledy ročního koloběhu, ale především sběrateli vyhledávané kolekce uměleckých reprodukcí, často sloužící k pozdějšímu zapaspartování či zarámování vybraných děl do nejrůznějších interiérů.

Andělé Bohunky Waageové 2021

icer oba b1icer oba b2Výtvarná umělkyně Bohunka Waageová se narodila v roce 1948 v Ústí nad Labem. Zabývá se především malbou, volnou grafikou a ilustracemi. Velkorozměrový nástěnný umělecký kalendář Andělé Bohunky Waageové představuje tucet jejích špičkových olejů na plátně v rozmezí let 2015 až 2020. Kralují jim postavy andělů, ať již je to třeba Letící anděl nebo Anděl Země či Anděl léta. Ovšem, za srdce každého milovníka umění jistě chytne Kosmický kříž nebo Horoucí srdce.

Jak Bohunka Waageová říká na zadním listu kalendáře, kde je přehled a popis všech jejích třinácti maleb, chce ve svých obrazech vyjádřit svůj vztah a obdiv k Zemi, k její úžasné rozmanitosti...

icer oba b3icer oba bzs„Snažím se vcítit do toho, čím lidé žijí, čím se zabývají, co prožívají. V různých symbolech, jako je třeba kříž, vejce, srdce, slunce nebo třeba hvězda, vidím nejrůznější tvary, které pro mě ztělesňují naši planetu...“

Výtvarný výsledek uměleckých tvůrčích snah Bohunky Waageové je skvělý, jak se ostatně můžeme přesvědčit při koupi jejího kalendáře.

Kalendář Andělé Bohunky Waageové 2021 vydalo jako 6. svazek specializované edice Tempus in Immortalibus Lapidibus nakladatelství Globus International. Prohlédnout a objednat si jej můžete v internetové Galerii myrro, nebo přímo zde.

Hory Kutné v umění výtvarném 2021

Doslova skvostný je pak nástěnný umělecký sběratelský kalendář Hory Kutné v umění výtvarném 2021, na kterém se podílelo třináct předních výtvarníků (jejich medailónky jsou na zadním listu kalendáře), jejichž díla mohli Kutnohořané spatřit ve svém městě roku 2019 na souborné stejnojmenné výstavě obrazů a grafiky. Zde se i zrodil nápad společného kalendáře.

icer oba kh1icer oba kh3Pozorný čtenář namítne, že rok má tucet měsíců a nemýlí se. Prvním z příspěvků do společného díla je titulní list kalendáře z tvůrčí dílny pražské malířky a sklářské výtvarnice, kromě jiného autorky mnoha divadelních kulis a ilustrací, Veroniky Holé. Jedná se o komplet čtyř nápaditých výtvarných detailů z Hor Kutných vyvedených suchým pastelem.

A pak se již rozebíhají kalendářové listy od ledna do prosince 2021. Co námět a obraz, to jméno talentovaného, úspěšného a uznávaného malíře či grafika. Vlastimil Bareš, Jaroslav Moucha, Josef Krčil, Pavel Sukdolák, shora jmenovaná Bohunka Waageová, Vojtěch Kolařík, František Leták, Kateřina Hlaváčová, Čestmír Pechr, Hana Richterová, Josef Slavíček a Jitka Rudolfová. Většina z nich se v Kutné Hoře narodila nebo v ní žije, ne však všichni. Veronika Holá, Vojtěch Kolařík a František Leták jsou Pražáci, Čestmír Pechr je spojen s Bratislavou a třeba Vlastimil Bareš s nedalekým Kolínem, kde se narodil i Josef Slavíček. Všechny ale spojuje obdiv a láska k historickému městu, jehož centrum je zapsáno na seznamu UNESCO a jest tak velkým turistickým magnetem.

icer oba kh2icer oba kh4Při této příležitosti je nutno poznamenat, že recenzentovi chybí v závěru jinak bezchybného kalendáře resumé alespoň v angličtině. Vždyť lepší suvenýr, památku či dárek z výletu do Kutné Hory si lze (nejenom) pro cizince jen těžko představit.

Kalendář Hory Kutné v umění výtvarném 2021 vydalo jako 7. svazek specializované edice Tempus in Immortalibus Lapidibus nakladatelství Globus International. Prohlédnout a objednat si jej můžete v internetové Galerii myrro, nebo přímo zde.

Další kalendáře z této edice, která se specializuje na velkorozměrové nástěnné sběratelské umělecké kalendáře, najdete zde. Velice jednoduše získáte i desetiprocentní slevu z ceny kteréhokoliv kalendáře. Stačí, když do poznámky v objednávce vepíšete číselný kód 1703.

icer oba khzsicer oba portretAutor: Ivan Černý
Zdroj snímků: i-passage.cz

Novinář a spisovatel Ivan Černý je spolupracovníkem redakce

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery