Recenze - Mirek Kaufman míchá na plátnech barevné emoce

Mirek Kaufman přistupuje k portrétu z jiného úhlu pohledu (Mixed Emotions 4) (výřez). Zdroj snímku: Katalog výstavy

Výtvarné umění

V liberecké Galerii Prostor 228 je do neděle 30. června 2019 k vidění výstava malíře, fotografa a grafického designera Mirka Kaufmana. Jeho malířská tvorba byla vždy založena na práci s výraznými barevnými plochami, přičemž rád rozvíjí své představy ve větších obrazových cyklech.

Součástí výstavy je pentalogie Mixed Emotions, která uměleckou formou zpracovává vzájemný vztah mezi vnitřním prožíváním konkrétního citu a vnějším mimickým výrazem tváře. Autor chápe emoce jako fundamentální rozměr lidské existence, jenž si může každý velice jednoduše ověřit prakticky v každém okamžiku.

Otázkou ovšem zůstává, jestli je technicky možné zobrazit niterný duchovní pocit, byť vyjádřený například nějakou grimasou, pomocí barevných skvrn či ploch na plátně. Nejlépe je tento proces vidět právě na výše uvedené pětici děl z roku 2019.

Vlastně jde o svébytně pojaté portréty. Pokud pozorovatel poodstoupí od plátna, vynoří se mu před očima, z původně abstraktní změti barevných ploch, hlava, krk a ramena. Nejmarkantnější to je u plátna Mixed Emotions 4.

Dílo poněkud připomíná Dalího surrealistický portrét Mae West. Mirek Kaufman však výraz posunul dál. Od surrealistické nadsázky až k mnohovýznamové abstrakci a hranatému kubismu. Výsledný portrét připomíná spíše válečnou masku než skutečnou tvář.

Naplno autor rozehrává hru barev tam, kde vstupuje pomocí svého výtvarného názoru do krajiny. Vytváří ji podle sebe, podle vlastní fantazie. Jsou to spíš snové a rozostřené vzpomínky na doby uplynulé než hmatatelné obrazy. Dílo Prvohory z roku 2019 připomíná skalní masivy, které se při sopečné erupci přetlačují a vytvářejí budoucí kontinenty.

Kaufmanův přístup k tvorbě je intuitivní, ukazuje emoce nejen na plátnech, která pomalovává barvami, ale mísí je i v sobě, ve vlastním nitru. Teprve poté z něj tryskají a vedou mu ruku se štětcem namočeným v pestrých barvách.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery