Recenze - Opus alchymicum: Dialog malby a skla

Výtvarné umění

Letošní výstavní sezóna je v rožnovské galerii CREARS koncipována převážně jako víceoborová. Současná společná expozice Opus alchymicum skleněných objektů Sebastiana Kitzbergera a obrazů Karla Rossí přibližuje a porovnává dva odlišné umělecké přístupy na pozadí několika styčných bodů tvorby obou autorů.

malbasklo 1malbasklo 2Tvorba mladého rožnovského uměleckého skláře a designéra Sebastiana Kitzbergera se vyznačuje pozoruhodnou vyzrálostí a sofistikovaností výtvarných záměrů. Své funkcí nesvázané tvůrčí inspirace představuje na výstavě v konvolutech volných plastik, v nichž se zabývá studiem dekoru, povrchových úprav a širokými možnostmi procesu hutního tvarování skla. Inovativními technikami, kombinováním materiálů a hrdě přiznanou volnou inspirací historismem se snaží svým objektům vtisknout osobitý charakter, za kterým můžeme zřetelně cítit osobitý příběh vzniku jednotlivých děl.

Sebastiana Kitzbergera však sklo zajímá nejen jako pouhá materie propůjčující jeho inspiracím formu, ale také jako předmět studia. Cílevědomě zkoumá široké možnosti jeho zpracování a sleduje, jakým způsobem se jím inovované techniky promítají do vizuálního účinku plastik. Autorova díla rozehrávají vizuálně bohatou hru v dialogu mezi formální důsledností a entropickým principem nahodilosti, odkazujícím k organickým zákonitostem existujícím v přírodě. Jsou charakterizována precizním řemeslným zpracováním, které spolu s originálním designem tvoří výjimečný harmonický kontrapunkt a uvádí fenomén českého křišťálového skla do současného uměleckého diskurzu.

malbasklo 3malbasklo 4Způsob práce malíře Karla Rossí, jeho technika a náměty obrazů odkazují poměrně zřetelně k narativním schématům evropské malby přelomu středověku a novověku, k období 15. a 16. století a k umělcům typu Hieronyma Bosche nebo Pietera Brueghela. Tato zobrazovací tradice a vizualita je pro autora bohatým zdrojem inspirace nejen výtvarné, ale také myšlenkové, přičemž je však zcela prostá jakéhokoliv anachronismu.

Stěžejním principem Rossího tvorby je kombinování několika úrovní zobrazení, jak vizuálních a významových, tak prostorových. Malíř uplatňuje určitý druh kolážového uchopení námětů a důmyslně propojuje četné, jakoby náhodné obrazové prvky do soudržného celku. Na obrazech se prolíná realistická krajina a vznášející se objekty, které evokují odvážné futuristické vize s komickým hemžením podivných drobných zvířátek či s žánrovými výjevy. Autorova plátna poutají pozornost svojí vyvážeností a vzbuzují dojem poklidné harmonie.

Výstava potrvá v Rožnově do soboty 22. června 2019. Od středy 26. června 2019 vystaví v CREARS svoje obrazy jeden z nejvýznamnějších českých umělců současnosti Jakub Špaňhel.

Autor: Luboš Gassmann
Zdroj snímků: Galerie CREARS

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery