Recenze - Síla kaligrafické linie je nesmrtelná

Petr Pastrňák pracuje s klasickou výtvarnou technikou (Bez názvu). Zdroj snímku: Katalog výstavy

Výtvarné umění

Východoasijská kaligrafická tvorba je základním inspiračním zdrojem výstavy Energie prvotní čáry – Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění, kterou zrealizovala Galerie moderního umění v Hradci Králové. Díla dvanácti tvůrců, mezi nimiž jsou například Jiří Černický nebo Margita Titlová-Ylovsky, lze vidět do neděle 27. května 2018.

Vzdušný a prosvětlený prostor nejvyššího patra výstavního sálu je velmi dobře zvolený pro prezentaci tohoto druhu uměleckých artefaktů. Ideovým svorníkem všech prací je kaligrafická linie, která se v tomto případě stává onou pověstnou alfou i omegou.

Pojetí expozice se však neomezuje pouze na malbu, ale zabývá se i konceptuálními projekty, fotografií, světelnými instalacemi či plastikami. Tam všude lze křivku, čáru, linii, linku nebo přímku najít.

Z klasické asijské kaligrafické tvorby vychází Karel Adamus. Jeho tuš na ručním papíře nazvaná Červený svět a černý strach operuje se dvěma symboly evokujícími asijské písmové znaky. Červená a černá kontrastující s bílou plochou vypadají téměř jako archaické reklamní plakáty.

Transparenci plakátů i komiksovou sdělnost najdeme u Milana Langera. Sítotisk Kontemplace racků chechtavých v národních barvách 1–6 představuje pás šesti čtvercových obrazů, jimiž pomyslně prolétávají dva racci za dohledu dvou mnichů v kutnách.

Světelnou instalací se zabývá Pavel Korbička. Na sérii fotografií na hliníku ztvárňuje taneční kreaci dívky se světly na těle. Bílé křivky na černém podkladě vytvářejí tvary, které známe z děl abstraktních expresionistů. S Kirlianovou fotografií, pracující s energetickým obalem živých organismů, experimentuje Margita Titlová-Ylovsky. Černé linie umístěné na průhledném podkladu doslova levitují v prostoru.

Klasickou výtvarnou techniku (velkoformátové akryly) využívá Petr Pastrňák. Magické křivky, připomínající magické symboly na stěnách jeskyní či rytiny na kostech pravěkých zvířat, vytvářejí v rozlehlosti plochy tajemné světy plné vesmírných komet a jejich ohnivých ohonů vytvářejících na nebi geometrické obrazce.

Nejdál posouvá své vize linií Pavla Kačírková. Landartový projekt, ve kterém hledala estetiku křivky v odlidštěné přírodě či církevní stavbě, ukazuje prostřednictvím zprostředkovaného média, barevné fotografie.

Všichni vystavující, ať už přistupují k umění z té či oné strany, ukazují, že síla linie a její kaligrafická výrazovost je základem jakékoli tvorby a je svým způsobem nesmrtelná.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo

Další recenze výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery