Recenze - Malířský štětec Jindřicha Vlčka stojí proti vojenské pušce

Díla Jindřicha Vlčka mají silný aktivistický kontext (Protiválečný motiv, 1929). Zdroj snímku: Katalog výstavy

Výtvarné umění

Litografie, akvarely nebo olejomalby malíře Jindřicha Vlčka (* 6. září 1885; + 22. března 1968) představuje do neděle 27. května 2018 na výstavě Malíř ruských legií Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Autor, jenž byl žákem malíře a grafika Hanuše Schwaigera, se zajímal o kreslení a malování již od mládí. Neodradilo ho od toho ani to, když ho císař povolal do svého vojska na ruskou frontu. Díky tomu mohl z první ruky zachycovat obyčejný válečný život vojáků jak z rakousko-uherských oddílů, tak i československých legionářů, v jejichž družinách posléze působil.

V poválečné výtvarné tvorbě se výrazně projevil fakt, že se usadil v Hradci Králové. Především ho zajímala romantická městská zákoutí, na kterých jako by čas zůstal stát.

Expozice však klade důraz na autorovu tvorbu válečnou, neboť ji vztahuje ke stoletému výročí vzniku republiky. Co se týče Vlčkových silných výtvarných stránek, ty najdeme v první řadě v dynamice figury a v expresivitě výrazu. Učebnicovým příkladem je olejomalba Legionářská hlídka. V hlavní roli je voják napůl vztyčený na koni a hledící směrem k hořící vesnici. Sugestivní atmosféru podtrhují jak napětím spojený člověk a zvíře, tak plameny rudě zbarvená obloha.

Podobně působí i olej na plátně Rozvědčík. Voják se otáčí v sedle bělouše, dívá se zpříma a zároveň tvrdě, jeho tvář vypadá jako vytesaná do skály. Z výrazu je cítit naléhavost.

Tu malíř vygradoval v dílech zaměřených na vykreslení utrpení civilního obyvatelstva. Obrazy Běženci a Protiválečný motiv svou nadčasovou expresivitou překračují kulisy první světové války. Dva uprchlíci jdou s rancem a dítětem v náručí bezútěšně spálenou zemí. Matka sedí u cesty s ležícím dítětem na peřince. Spí batole, nebo už zemřelo zimou a hlady? My takové scény známe zatím jen ze starých obrazů, ale lidé z Ukrajiny, Sýrie, Somálska nebo z Afghánistánu je nyní prožívají každý den.

Jako ze starých románů

Městské litografie představují naopak zcela jiný svět. Soubor Hradec Králové – grafický cyklus působí jako ze starých románů doby romantismu. Pohledy na zasněžené město, tajemné křivolaké uličky či katedrální kostel svatého Ducha na hradeckém náměstí jsou prosté lidské přítomnosti.

Jako by si chtěl malíř vytvořit vlastní mikrokosmos bez válek a konfliktů.

Dílo Jindřicha Vlčka, především to s válečnou tematikou, staví pomyslně malířský štětec proti vojenské pušce. Fakt, že jeho obrazy visí dnes v galerii, podporuje tezi, že pero může být silnější meče.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo

Další recenze výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery