K lidem s poezií všedního dne, aneb: Když se poezie stane osudem...

Reportáž

Zdá se, že krásná literatura, natož pak poezie, nemá v současné době takříkajíc ustláno na růžích. Válcuje je bulvár, televize i internet. Nemusí být ale přece jen tak zle, jak se na první pohled zdá. Čtečky tištěné knížky přese všechny prognózy na okraj našeho zájmu nevytlačily, knih vychází stále dost a dost, od překladové literatury až po díla domácích autorů.

A co se zdá být až neuvěřitelné, podle údajů Svazu knihkupců a nakladatelů v České republice vycházejí básnické sbírky, ať již v kamenných nakladatelských domech či vlastním nákladem – jedna denně! A v každém větším městě existuje skupina milovníků okřídleného koně Pegasa, kteří se schází, besedují, čtou si prózu i poezii. Mezi ně patří i básnířka a kulturní publicistka Rada Šatánková, která mapuje současnou literární scénu v celé republice a ráda pořádá nejrůznější autorská čtení, jakož i vzpomínkové akce, ke kterým patřil i jeden nedávný žižkovský večer, věnovaný vzpomínce na Jaroslava Seiferta (* 23. září 1901; + 10. ledna 1986).

Seznamte se, prosím...

Radana Šatánková (nar. 1980 ve Frýdku-Místku), od roku 1999 žijící v Praze, má celou řadu přívlastků: novinářka, kulturní publicistka, literární porotkyně i fotografka. Sama publikuje od roku 1995. Doposud jí vyšlo šest samostatných básnických sbírek (kromě jiných Okno v zahradě, Dokořán, Medúza či Domovní schůze). Prozaický debut vydaný v roce 2011 se jmenuje Babi, ukaž zuby. V knížce se autorka úsměvnou formou vrací do svého dětství.

satankova 5satankova 4Radana Šatánková má však vedle svojí tvůrčí činnosti celou plejádu aktivit a dalších zájmů. Od fotografování, rétoriku a zpěv či hru na klavír i divadelnictví až po organizování nejrůznějšího kulturního dění a spolupráci jak s rozhlasem či internetovými rádii, tak s muzikanty a hudebními skladateli. Je členkou několika literárních uskupení i profesních organizací včetně Svazu českých fotografů, Syndikátu novinářů ČR a Obce spisovatelů ČR. V neposlední řadě spolu s básníkem Edou Veselým založila v roce 2014 jako obyvatelka Svobodné republiky Žižkov ve zdejší kultovní hospodě Nad Viktorkou performerskou skupinu pod zkratkou PS:DDT - Pracovní skupina Duševně Dramatický Tělocvik. Od té doby tato dvojice upořádala pestrou škálu programů, zejména v Praze, ale i v Brně, Jihlavě nebo Telči.

Seifert 116

Celá akce, kterou rádi představujeme, neboť se jedná o tradiční záležitost, kdy v roce 2018 se bude konat již jubilejní – pátá, začala při příležitosti oslavy 116. narozenin žižkovského rodáka Jaroslava Seiferta v těsném sousedství jeho rodného domu. Samotná oslava byla za hojné účasti především mladých lidí zahájena v baru Malkovich, kde si kromě oslavencových veršů a živé hudby tato parta bohémů a milovníků literatury promítla i krátký film Jak kouř marihuany jsou verše básníků. Na kvinton a housle hráli Alžběta a Tomáš Randusovi z Hudebně improvizační skupiny NotyNe. A Radana Šatánková zakončila svůj melodramatický vstup refrénem z málo známé Seifertovy básně Vltava: „Vrať mi strach, abych se opět bál, aby krása zbavila mě řeči...“

satankova 3satankova 2V polovině večera se tato neformální společnost, kde by se především sám Mistr slova cítil báječně, přesunula do nedalekého přírodovědného klubu Barrande. Cestou se skupina zastavila s květinou u rodného domu Jaroslava Seiferta, aby pak v útulném podniku zazněly verše Seifertova souputníka Vladimíra Holana. Na večeru se podíleli i další členové hereckého souboru PRA-ČI-DLO – především Jan Čeněk – zakladatel akce a spolupořadatel, Oldřich Hudeček, Lukáš Zajíček a zmiňovaná Radana Šatánková – spolupořadatelka, básnířka a žižkovská patriotka, která do programu též přispěla svými verši. V druhé půli večera vystoupil také spisovatel Jiří Němčík a hráč na hang drum Jiří Šámal.

Do pětice všeho dobrého

Zbývá dodat, že předcházející seifertovské ročníky byly vždy na určité téma. Jak říká Radana Šatánková, někdy našeho nositele Nobelovy ceny za literaturu vykreslila výběrem veršů jako milovníka Prahy, žen či vína. Zakomponovány byly i přednášky o jeho podepsání Charty 77, o okolnostech převzetí Nobelovy ceny jeho dcerou Janou či o poetickém a vlastně i politickém vývoji.

Jak bude koncipována jubilejní, pátá oslava v roce 2018? To už bude námět na další článek...

Autor: ič
Zdroj snímků: Archív

Další reportáže ze světa knih najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery