Tisíce lidí chtěly vidět, jak stoupá nový zvon do věže kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Uncategorised

Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba trvala od května 2016 do konce srpna 2017 a na nový zvon pro kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře se zdařilo vybrat 3 411 968 Kč. Zvon Jakub Maria odlil zvonař Petr Rudolf Manoušek, letos v červenci byl dopraven do Kutné Hory, požehnán, poté vystaven v nádvoří Vlašského dvora.

jakub zvon1jakub zvon2Vyzdvižení téměř dvouapůltunového kolosu (historickou metodou) předcházela oprava zvonové stolice a statické zajištění zdiva věže. Počasí sem, počasí tam, v sobotu 7. října 2017 tisíce lidí toužily být „při tom“. Kdo chtěl vědět víc o historii a užitých postupech, vyslechl dopoledne přednášku Víta Mlázovského a Petra Růžičky, ostatní se od 1:0 hodin v mocném davu tísnili kolem kostela sv. Jakuba, hledali co nejlepší výhled, sledovali přenosy na obrazovce u kostela a na plátně v jeho interiéru.

Ještě než počali pracovníci otáčet vrátkem a než se zvon na lanech pohnul k vrcholu věže, promluvili místostarosta Josef Viktora (...zvon věky slouží jako symbol svátků a varuje před nebezpečím...), arciděkan Jan Uhlíř (...jedná se o slavnost nás všech, celého města...), předsedkyně pracovní skupiny Malvína Krebsová (...přejeme si, aby zvon zněl nejen nám, ale i příštím generacím...), zpíval USPS se sbormistrem Zdeňkem Lickem.

jakub zvon3jakub zvon4Zvonař Petr Rudolf Manoušek provizorně umožnil, aby si lidé vyslechli, jak nádherně Jakub Maria zní ještě předtím, než v neděli 15. října 2017 vše dovrší děkovná bohoslužba (pomocný královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek) – po ní se nový zvon poprvé slavnostně rozezní. Téhož dne ve 14:00 hodin odstartuje II. ročník závodu Běh pro zvon, při němž bude zvon opět zvonit.

Autor: Vítězslav Hospes
Snímky: Moniky Pravdové a Vítězslava Hospese
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další reportáže najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery

jakub zvon5jakub zvon6jakub zvon7jakub zvon8