Intuice Oty Janečka v Galerii Nová síň

Vernisáž

Vernisáží v úterý 12. června 2018 bude od 18:00 hodin zahájena výstava vybraných výtvarných děl předního českého malíře, grafika, ilustrátora a sochaře Oty Janečka (* 15. srpna 1919; + 1. července 1996) výstižně nazvaná Intuice.

Expozici tvoří obrazy a plastiky ze 60. až 80. let minulého století s důrazem na leta šedesátá.

janecekOta Janeček byl českým malířem, grafikem, ilustrátorem a sochařem. Pracoval na návrzích textilií, keramiky a spolupracoval i s filmem. V letech 1937 až 1939 studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného. Po uzavření vysokých škol nacisty pracoval krátce v továrně na výrobu jízdních kol, potom studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole (1941 až 1942), kterou však nedokončil. Byl členem SVU Mánes a SČUG Hollar.

Výstava Ota Janeček: Intuice bude ve středu 24. června 2018 zakončena večerní aukcí, při které společnost Prague Auctions od 18:00 hodin nabídne všechna vystavená díla.

Autor: tz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery