Nová výstava malíře Vladimíra Neustrojeva

Pozvánka

Celé přicházející jaro čeká na své hosty prezentace z výběru tvorby populárního ruského malíře trvale žijícího v České republice – Vladimíra Neustrojeva. Za jeho plátny, především s pražskými motivy, se milovníci a sběratelé kvalitního výtvarného umění musejí vydat do Bubenče, do foaye Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Neustrojev zde vystavuje vedle kouzelných pražských zátiší i momentky ze svých italských cest, výstavě pak kralují květinové motivy v mnoha podobách.

neustrojev 1neustrojev 2Přáteli zvaný Vláďa (narozen v Moskvě roku 1948), žije v Praze od začátku osmdesátých let minulého století, kdy u nás pracoval v tehdejším Domě sovětské vědy a kultury. Na starosti měl tenkrát v pozici ředitele organizování kulturních styků a uměleckých akcí nejenom v tehdejším Československu, ale i ve světě, včetně třeba až ve vzdálené Indii nebo USA. Svého času Vladimír Neustrojev vystudoval prestižní Uměleckoprůmyslovou školu S. G. Stroganova v Moskvě. Po absolutoriu několik let působil jako pedagog na kadeře grafického designu. Tento talentovaný rusko-český umělec je celoživotně mimořádně pracovitý a dnes má za sebou desítky výstav doma i v zahraničí, včetně Německa, Francie, Itálie nebo třeba Irska.

Česká republika se mu stala druhým domovem a silným tvůrčím podhoubím. Kromě jiného zde byl za svoji rozsáhlou tvorbu vyznamenán Diplomem a medailí Akademie Tomáše G. Masaryka, Diplomem mezinárodní soutěže Klasická ruská literatura v moderním vydání, a to za ilustrace ke knihám ruských a českých vydavatelství.

Široký tvůrčí záběr

neustrojev 3neustrojev 4Na výstavě v Ruském středisku vědy a kultury v Praze jsme obdivovali čtyři desítky úžasných Neustrojevových pláten. Při následující návštěvě jeho ateliéru v Bohnicích, kde žije a tvoří se svojí životní láskou, grafičkou Sibiřankou Galinou, se kterou se seznámil během studií na výtvarné škole, a později se vzali, jsme měli možnost shlédnout i další jeho výtvarné práce. Grafiku, akvarely, kvaše i vzpomínané knižní ilustrace a medaile, jejichž tvorbou se Vladimír Neustrojev též čas od času zabývá.

Zde jsme se také s novinářským blokem v ruce dozvěděli, že: „Jako výtvarník jsem sjezdil téměř celý svět,“ usmívá se Vladimír Neustrojev. „Kratší bude říci, kde jsem ještě nebyl. Tak tedy – v Japonsku a v Číně. Tam bych se moc rád zajel přiučit kaligrafii... Proč to ale říkám: Nejraději maluji v Čechách. Nikdy se jako kumštýř, ale ani jako obyčejný smrtelník, nenabažím pražských scenérií Starého města. Miluju Hradčany, Malou Stranu, pulsující Staroměstské náměstí a všechny ty romantické uličky starého jádra tohoto božského města, kudy kráčely dějiny s velkým Dé. Jako krajináři mi ale též učarovala Šumava, vůbec celé jižní Čechy. A jako portrétistovi historických měst tak vedle stověžaté bezesporu třeba Český Krumlov nebo stříbrná Kutná Hora...“

Se skicákem na cestách

neustrojev 5Jak jsme již naznačili, spousta pláten a kreseb Vladimíra Neustrojeva vznikla i při cestách po Itálii, především v jeho milovaném Toskánsku, ale také ve Španělsku, Řecku nebo Turecku. Před časem kupříkladu přivezl z tvůrčího pobytu na Krétě kolekci 45 kreseb, perokreseb, akvarelů a temper. I ty se dočkaly samostatné výstavy v již jmenovaném Ruském středisku vědy a kultury.

Zapomenout v tomto krátkém výčtu ale nemůžeme na jeho cestovatelský majstrštyk, kdy se se skicákem v ruce Vladimír Neustrojev dostal až k Severnímu pólu. Tady tvořil díky účasti na ruské expedici. A tady tedy vznikla unikátní, neopakovatelná díla ze světa věčného ticha a mrazu. Jejich umělecká instalace byla pak připravena ke slavnostnímu ukončení expedice.

neustrojev 6Závěrem tohoto krátkého povídání bychom neměli zapomenout na Neustrojevovu medailérskou činnost. Kromě jiného je autorem české pamětní bronzové medaile Ludvíka Svobody. Na lícové straně je zobrazen portrét Ludvíka Svobody. Na reversu – památník vojákům 1. Československého sboru na Dukle s datem 6. 10. 1944, což je datum ovládnutí Dukelského průsmyku vojáky Rudé armády a 1. československého armádního sboru na cestě k osvobození naší republiky a zničení nacistického Německa.

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív autora

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery