Picasso, de Chirico či Dalí se na léto přestěhují do Liberce na unikátní výstavu

Giacometti - Picasso - Chirico. Sbírka Helmuta Klewana

Pozvánka

Netradiční výstavu připravila na léto Oblastní galerie Liberec. Návštěvníci tu poprvé uvidí obrazy a sochy Pabla Picassa, Giorgia de Chirico, Alberta Giacomettiho, Salvadora Dalího či Jeana Dubuffeta. Díla pocházejí ze soukromé sbírky rakouského sběratele a galeristy Helmuta Klewana. Liberec je po Augsburgu a Vídni třetím a také posledním evropským městem, kde výstava bude k vidění.

klewan1klewan2Výstava v Oblastní galerii Liberec s názvem Giacometti - Picasso - Chirico, která byla zahájena v polovině července představí více jak 150 obrazů a soch od šedesáti světových autorů, z nichž mnozí v České republice ještě nikdy nevystavovali.

"Kromě děl klasické moderny bude na výstavě i významný soubor rakouského poválečného umění, především akcionismu, kdysi radikálního a agresivního hnutí, které ale veřejnost později akceptovala jako významný příspěvek Rakouska světové kultuře," dodává ředitel liberecké galerie Jan Randáček. Do této skupiny patří například Günter Brus.

Augsburg - Vídeň - Liberec

Všechna díla pocházejí se soukromé sbírky bývalého mnichovského galeristy Helmuta Klewana, kterému se podařilo shromáždit kolekci několika set uměleckých děl významných osobností evropského výtvarného umění 20. století.

klewan3klewan4Původně byla výstava k vidění v Kunstsammlungen und Museen Augsburg, pak v galerii Belvedere ve Vídni. Liberec je posledním městem, kde ji budou moci návštěvníci spatřit. "Výstavu se nám sem podařilo dostat především díky dlouhodobé spolupráci s augsburskými kolegy," vysvětluje Jan Randáček s tím, že její příprava byla výjimečně náročná.

Výstavu Giacometti - Picasso - Chirico můžete v Oblastní galerii Liberec navštívit do neděle 1. října 2017.

Autorka: Hana Slívová
Zdroj: magazin.aktualne.cz
Zdroj snímků: ogl.cz

Další pozvánky na výstavy u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery