Spolkový dům v Kutné Hoře hostí výstavu k připomínce 55. výročí tragické smrti Jana Palacha, její kurátorkou je česká dokumentární fotografka Dana Kyndrová

Výstavy

Jan Palach 16. – 25. ledna 1969 je název výstavy fotografií k připomínce 55. výročí tragické smrti Jana Palacha, která byla ve Spolkovém domě v Kutné Hoře zahájena ve čtvrtek 4. ledna 2024. Kurátorkou výstavy, kterou pořádá město Kutná Hora, je česká dokumentární fotografka Dana Kyndrová. Černobílé fotografie různých autorů mapují klíčové okamžiky bouřlivých událostí, jež následovaly po sebeupálení Jana Palacha, studenta historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od jeho smrti letos 16. ledna uplynylo 55 let. Výstavu, která je příběhem, připomínkou i poselstvím, je možné navštívit do úterý 20. února 2024.

palach kh 1palach kh 2Úvodního slova při vernisáži se ujala Dagmar Ostřanská, vedoucí odboru cestovního ruchu, školství a kultury, která v lidmi zaplněném Spolkovém domě přivítala představitele a zástupce města, kurátorku výstavy Dagmar Kyndrovou a další vzácné hosty. Minutou ticha přítomní uctili památku obětí tragických událostí, které se na Filozofické fakultě UK v Praze odehrály 21. prosince 2023. Prostory poté zaplnila hudba. Na housle zahrála Ester Linhartová, na klavír Lenka Drahotová ze ZUŠ Kutná Hora.

palach kh 3palach kh 4„Jsem rád, že máme tu čest hostit tuto výstavu v Kutné Hoře. Je to pocta. Věřím, že přiláká spoustu návštěvníků,“ řekl Lukáš Seifert, starosta města a podotkl, že na výstavu 4. ledna po poledni ještě před jejím slavnostním zahájením zavítal při své oficiální návštěvě Kutné Hory také ministr kultury Martin Baxa. „I po 55 letech od smrti Jana Palacha je společnost činem Jana Palacha oslovena. Je těžké si představit, jak silnou motivaci boje proti zlu člověk musí mít k tomu, aby obětoval všechno jen kvůli tomu, aby probudil společnost a upozornil, že to, co se děje, není správné,“ dodal starosta.

palach kh 5palach kh 6Ve Spolkovém domě je k vidění jen část rozsáhlého souboru, 40 černobílých fotografií od 18 autorů, jejichž snímky byly v mnoha případech až do listopadu 89 zcela neznámé.

„Poprvé byl tento projekt představen v lednu 2009 u příležitosti 40. výročí smrti Jana Palacha v prostorách kláštera františkánů v Praze na Jungmannově náměstí. Pražský dům fotografie a nakladatelství KANT vydalo současně doprovodnou publikaci se 150 fotografiemi a s textem historika Jiřího Suka z Ústavu pro soudobé dějiny AV,“ řekla Dana Kyndrová. Jak doplnila Dagmar Ostřanská, publikaci je možné ve Spolkovém domě zakoupit.

palach kh 7Od smrti Jana Palacha, studenta historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy letos 16. ledna uplynulo 55 let. Na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S těžkými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel. Jeho pohřeb 25. ledna 1969, kterého se účastnilo několik desítek tisíc lidí, se stal protestem proti okupaci.

Text a snímky: Monika Pravdová
Zdroj: kutnohorskelisty.cz

O dalších výstavách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery