Potlesk pro Heshama Malika

Výstavy

Na jedinečnou výstavu obrazů světoběžníka indického původu zve v tento čas milovníky výtvarného umění Oblastní muzeum Praha–východ (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Hesham Malik v posledním desetiletí žije a tvoří v Praze. V živé paměti máme jeho poslední prezentace, kdy zaujal kupříkladu výstavou Smíření ve Střešovicích, či svým Světem vody, zdobící interiér vodní elektrárny Přepeře II. na řece Jizeře u Turnova, nebo výstavou Vyprahlí, kterou na pražském Žižkově vystavoval pod širým nebem v parku Parukářka.

malika cerny vernisazmalika cerny 5V historické budově Oblastního muzea Praha–východ tento mezinárodně uznávaný umělec tentokrát vystavuje na dvě desítky pláten malovaných prsty holých rukou, místo běžně používaných štětců, se symbolickým názvem Osvobození. Jak hostům výstavy řekl při slavnostní vernisáži v únoru 2022 ředitel muzea Vlastislav Janík, stejně jako u předchozích prezentací tohoto orientálně laděného kumštýře se jedná o dílo s hlubokým společenským nábojem – tentokráte jde o umělcovu reakci na dva roky lidstvo zužující pandemii koronaviru. Je svým způsobem nejenom dokladem toho, jak se naše populace s tímto problémem vyrovnává, ale i jistým návodem, jaká východiska z této situace hledat a nacházet.

Hesham Malik vystudoval v Kanadě politologii, časem se ale prosadil ve světě umění. Univerzita v Torontu mu však především vštípila schopnost jít pod povrch lidského společenství, bez předsudků a povýšenosti, s otevřeností a pochopením rozdílů kultur našeho světa.

„Musíme spolu všichni mluvit… hovořit… diskutovat, jinak se nikdy nedohodneme…“ říká, ba křičí na nás svými obrazy.

Svět přežil všechny předcházející pandemie a přežije i všechny budoucí. To, co naší planetu ale zcela jistě zničí, jsou hloupí politici!

malika cerny 1malika cerny 2Řeč Malikových pláten je ale i pří vší kráse a nápaditosti, leckdy připomínající staré egyptské malby na svitcích papyru či freskách na zdech hrobek v Údolí králů, složitá a tak k jejich pochopení pomáhají popisky. Ten úvodní jsme použili do mezititulku. Procházíme komorní expozicí, pozorně si prohlížíme všech patnáct vystavených pláten. A čteme komentáře, které pomáhají lépe vnímat či pochopit jednotlivá díla, i to, co mají sdělit:

Svět se dělí na rozvinuté a nerozvinuté země. Více ohrožení jsou lidé, kteří nemají pořádné domovy, nebo dokonce dostatek jídla. V porovnání s nerozvinutými zeměmi máme dost štěstí!

V životě se dějí různé věci. Někdy události šokují svět a my netušíme, jak na ně reagovat. Důležitá je trpělivost a neztratit se ve falešných zprávách…

Modlit se a meditovat je dobré, ale když uvěříme, že můžeme nalézt odpověď na všechno, co se kolem nás děje, tak se spíše oklamáváme…

Dva roky práce – to je výstava Osvobození

Na představované výstavě se malíř Hesham Malik vrací zpátky v čase do počátku roku 2020, kdy se většina lidí uzavírala doma během prvních lockdownů způsobených epidemií koronaviru. Jak čteme v tiskové zprávě, svoje plátna namaloval však umělec nikoliv doma, ale uvnitř muzeí a kulturních institucí, které mu otevřely dveře v těch těžkých časech. Během této doby také hovořil s lidmi, které v osamělých ulicích Brandýsa nad Labem a v okolí potkal.

malika cerny 3malika cerny 4Hesham Malik věří, že se pospolitost ve společnosti rodí během kolektivních zážitků a utvrzuje především v náročných dobách, ostatně, tak učí i politologie. Jeho inspirace tedy při práci na výstavě Osvobození pochází z propojení s kolektivní zkušeností lidí ve městech a okolí, které rostou mezi barvami a abstraktními figurami.

Prostřednictvím svojí umělecké praxe, založené na výzkumu, konceptualizuje nové přístupy k malbě v souladu se zemí a lidmi, prostřednictvím kolektivismu a osobních zkušeností.

Slovy kunsthistorika: Malíř Hesham Malik věří, že naše budoucí představy musí zahrnovat něco navíc, než je pouze „člověk“ jako jedinec. Něco, co zahrnuje i přesahuje samotnou lidskost. To, co je víc než člověk, jsou četné propletence lidské existence s živými i neživými bytostmi.

U vystavených obrazů umělec vychází z vlastních zkušeností, kdy se podmínka odlišnosti, „jinakosti“, stává radikálním předpokladem politické možnosti.

Hesham Malik vysvětuje: „Právě lidé, kteří se nepočítají, kteří jsou „mrtví“, pro společenský proces, jsou klíčem ke znovuoživení společnosti.“

 Curriculum vitae

Hesham Malik se narodil v roce 1978 v Bahrajnu, s rodiči se poté přestěhoval do Indie, později do Dubaje. Studoval v Torontu politologii, ale nakonec se prosadil ve světě umění. Má za sebou stovku výstav po celém světě, v Evropě, Asii i v zámoří. O uměleckou tvorbu se zajímal již v dětství. Umění vystudoval na kanadské Waterloo University, specializaci na umění a design na Parsons Schoolof Design a na Museum of Modern Art v New York City.

Zaměřuje se na smyslovou povahu umění a snaží se zobrazit příběhy lidé a života po celém světě. V roce 2015 byl oceněn jako jeden z mistrů současného umění. V současnosti je Malik uznáván za svou významnou inciativu podpory a vzdělávání dětí a podněcováním jejich smyslu pro umění. Činí tak kupříkladu s projektem I´m /Já jsem, který putuje nejen po České republice. Prostřednictvím umění propojuje žáky a učitele z různých škol, měst i zemí.

Výstavu Hesham Malik Osvobození nůžete v Oblastním muzeu Praha–východ navštívit do neděle 1. května 2022.

xxx cerny portretAutor: Ivan Černý
Snímky: Archív Art Mozaika
Autor je spolupracovníkem redakce

O dalších výstavách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery