Dernisáž výstavy Falza Kamila Lhotáka

Výstavy

V úterý 10. dubna 2018 bude od 16:00 hodin ve výstavním sále Hasiči slavnostně ukončena neobyčejná výstava, kterou připravilo Muzeum Policie České republiky ve spolupráci se Spolkem přátel Kamila Lhotáka. Název výstavy je více jak výmluvný: Falza Kamila Lhotáka.

Požádali jsme Evžena Škňouřila, tajemníka Spolku přátel Kamila Lhotáka, o pár slov k této netradiční výstavě...

"Především bych rád zdůraznil, že ukončením výstavy Falza Kamila Lhotáka přestává náš spolek tolerovat výskyt padělků děl Kamila Lhotáka na českém i světovém trhu. Nebudou-li tato falza včas upravena tak, aby nenaplňovala skutkovou podstatu trestného činu, budeme s jejich autory a šiřiteli jednat dle zákona.

lhotak falza 1lhotak falza 2V průběhu dernisáže bude také vyhlášena umělecká soutěž Pocta Kamilu Lhotákovi. Domníváme se, že právě zde se mohou padělatelé realizovat, pokud svá díla podepíší vlastním jménem a nebudou zneužívat signaturu Kamila Lhotáka, která je zapsanou ochrannou známkou ve vlastnictví našeho spolku.

Opravdu neobvyklou výstavu by jiná muzea či galerie ani nemohly zařadit do svého výstavního programu. Upozorňujeme, že pokud budou v budoucnu zachyceny orgány činnými v trestním řízení nějaké padělky děl Kamila Lhotáka, dojde dle příslušných paragrafů zákona k propadnutí věci a tyto exponáty se objeví právě v Muzeu Policie České republiky."

Autor: MiM

O dalších výstavách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery