Rozhovor - Karel Sýs: Kam dojde karavana?

Literatura

Jak je jistě všeobecně známo, na závěr oslav stého výročí založení republiky udělil prezident Miloš Zeman čtyři desítky státních vyznamenání vybraným osobnostem. Z oblasti kultury to byla především investigativní žurnalistka Jana Lorencová, spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková a básník, spisovatel a novinář Karel Sýs. Návrh na jeho vyznamenání nemohla vydýchat tzv. pražská kavárna a od září na něho dělala doslova mediální hony ve snaze zlikvidovat ho společensky i osobně.

sys 3Zajímá nás, zda medaile Za zásluhy stála Karlovi Sýsovi vůbec za to...

V normálním demokratickém státě by taková otázka ani nemohla padnout. Prostě medaile, ocenění práce atd. Jenže v normálním státě nežijeme. Navíc já v normálním státě nežiju už třicet let, jsa občan druhé kategorie. A tak ta medaile za to stála, i když mi samozřejmě přinesla nejen potěšení, ale i další příkoří – například jsem byl zcela odříznut od distributorů knih. Nejsem hoden, abych mohl oslovit své čtenáře. Ale lze to i obrátit – čtenáři nejsou hodni, aby četli verše takového vyvrhele.

Kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smíchu, že se do Vás strefovali i tací trpaslíci a plkalové, kteří dokonce ani Vaši tvorbu neznali, jak se přiznal v televizi jeden „kádrovák“ z Pirátů...

To je běžné. Neznalost skutkové podstaty ulehčuje vynesení rozsudku. Je jedno, z čeho jste byl obžalován, ale říkali v televizi, že jste zločinec. Ale abych byl spravedlivý: já taky nejím suši, ačkoli jsem ho nikdy neochutnal.

Ostatně, ten tlak na Vás trvá již od převratu, neboť jako člověk, který se celý život pohybuje v kultuře a médiích, víte všechno o všech, aniž měníte svůj osobní či politický postoj. Proto především ležíte spoustě převlékačů kabátů v žaludku, neboť jste vlastně jejich černé svědomí...

Svědomí je hrozná věc. Nedá se utišit ani majetkem, ani posty. Ti pánové i dámy přece musí vědět, že jsou hlupáci, ale už vsadili na momentálně favorizovaného koně a nemůžou sesednout. A ten kůň poběží ještě pár let, až je nakonec vyhodí ze sedla.

I když jako básník disponujete silou slova, fyzicky nejste žádný Herkules. Jak a kdo, či co vám pomáhá snášet takové dlouhotrvající sprosté a lživé útoky?

sys 2Někdy si myslím, že to už opravdu nevydržím.

Když se vrátil Jaroslav Marvan ze slavnosti udílení titulu národního umělce, ptala se ho manželka: „Jaroušku, a co z toho budeš mít?“ Odpověděl: „Jen ještě víc závisti.“

Asi to tak musí v Čechách být. Půlka národa stojí vždycky na hanbě, je vykázána za dveře, zbytek klečí na hrachu. A jen horních deset tisíc si za každého režimu užívá!

Kdo mi pomáhá? Rodina a zbylí kamarádi.

Vaše Golgota vyvrcholila druhý den po vyznamenání, když se na ČT 1 objevil dokument s komentářem, jak se vyjadřujete k podpisu Anticharty. Redaktor, který tento vstup připravoval si ani neověřil, jak to tenkrát vlastně všechno bylo, a kdo v Národním divadle z umělců napříč Múzami toto podepsal, včetně Wericha, Horníčka a dalších herců, zpěváků a novinářů...

Oni už melou z posledního. Totéž totiž vysílali někdy v létě, když vešlo ve známost, že jsem na „kandidátní listině“. V seznamech už jsou nejkřiklavější jména antichartistů vymazána. Odvolávám, co jsem odvolal. Anebo tam zůstala s komentářem, že to dělali „v zájmu svého chleba s máslem“, jak napsal Jan Beneš. Jenže historii ani kaviárem, natož máslem neošálíš. Antichartu podepsalo více jak 7000 umělců. Jména jsou zajímavá. Kromě Jana Wericha a Miroslava Horníčka například Dagmar Veškrnová, Ladislav Fuks, Josef Kemr, Miloš Kopecký, Radovan Lukavský, Jiří Sovák, Karel Hvížďala, Vladimír Páral, Bohumil Hrabal, Vladimír Neff, Zdeněk Svěrák... Až se srdce svírá! A jsem poctěn, abych to za signatáře-chlebaře a máselníky vyžral?

Jenže to má háček – svůj podpis ani názory jsem neodvolal.

Neukazují mě, jak přebírám cenu, ale jak mluvím v televizi o Antichartě. Díky tomu jsem omládl o jednačtyřicet let.

sys 4Závěrem, psi štěkají a karavana kráčí dál, jak říká jedno arabské přísloví. Všem svým nepřátelům jste opět řekl, co si o nich myslíte v právě vydané knize U snědeného státu, již pátém svazku, glosujícím popřevratový vývoj v ČR. Své čtenáře, přátele a obdivovatele jste naopak potěšil právě vydaným svazkem básní Deník nalezený pod kapotou – s Karlem Sýsem nad obrazy Kamila Lhotáka. I v tomto případě však na jazyku ulpěla příchuť pelyňku, neboť oba tituly odmítl vzít kupříkladu Kosmas k distribuci. Kde tedy Vaše publikace seženeme?

Karavana jde sice dál, ale v jakém stavu? Za chvíli toho budou mít plné zuby i velbloudi. Co se týče knih, prodává je výhradně nakladatelství Futura.

Básník, spisovatel, překladatel a novinář Karel Sýs se narodil 12. července 1946 v Rychnově nad Kněžnou. V jeho tvorbě dominuje poezie, ale v posledních pětadvaceti letech se též věnuje české historii (kromě jiných vydal tituly Protektorát ve fotografiích či Akce Heydrich) a satiře porevolučního politického vývoje v ČR. Vydal tři desítky knih, v současnosti je šéfredaktorem týdeníku LUK (Literatura-Umění-Kultura).

Za rozhovor děkuje Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív

Další rozhovory o knihách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny