Rozhovor - Cesty za uměním s Peterem Kováčem

Výtvarné umění

Zážitková a poznávací turistika patří k oblíbeným dovolenkovým aktivitám. Prim na tomto poli ale hrají celoročně organizované výlety a cesty do domácích i světových muzeí a galerií, cesty za památkami a výtvarným uměním v Evropě i zámoří. Agentury či cestovní kanceláře, které se touto nabídkou v České republice zabývají, bychom spočítali na prstech jedné ruky. Na jejich špičce bezesporu stojí exkurze, které tematicky a obsahově připravuje umělecko-historická agentura, kterou založil již v roce 1990 Peter Kováč, autor skvělého pětidílného knižního seriálu Stavitelé katedrál.

Ano, řeč je o Ars Auro Prior, pro jehož Klub přátel Stavitelů katedrál, který má dokořán otevřené dveře pro každého zájemce o výtvarný kumšt, připravuje Peter Kováč již drahně let speciální zájezdy za uměním, a to středověkým, gotickým či renesančním, včetně exkurzí do předních světových galerií od New Yorku po Berlín. Mezi jeho klienty jsou lidé širokého věkového rozpětí, od studentů až po seniory. Z profesního hlediska pak nejenom milovníci výtvarného umění a jeho sběratelé, ale i obchodníci s kumštem, galeristé i starožitníci, jakož i mnoho výtvarníků samotných, kteří si rádi rozšiřují obzory a vědomosti o tom, co je ve světě umění takříkajíc za humny nového.

ars auro portretZajímá nás curriculum vitae nejenom Ars Auro Prior, ale i Klubu přátel Stavitelů katedrál...

Umělecko-historickou agenturu Ars Auro Prior jsem založil k propagaci dějin umění, které jsem vystudoval a celý život jsem jim oddán. Studoval jsem na Karlově univerzitě v Praze, ale také na Varšavské univerzitě. Můj profesor, slavný historik umění Jan Białostocki, kromě jiného autor obsáhlé knihy o umění 15. století, která vyšla v rámci gigantického západoněmeckého projektu Propyläen Kunstgeschichte, měl heslo Ars Auro Prior jako svoje osobní krédo. Znamená, že umění je víc než zlato nebo peníze. I pro mne je toto velmi závazné. Proto jsem založil tuto agenturu, která vydává nekomerční publikace z edice Stavitelé katedrál a připravuje nekomerční cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou. Připravené zájezdy vždy realizuje konkrétní cestovní kancelář, se kterou spolupracuji. Dříve to byla cestovní kancelář Umělecký klub, nyní cestovní kancelář Slan Tours. Protože provozuji současně nekomerční internetové stránky Stavitelé katedrál k popularizaci dějin umění a historie, jsou tyto zájezdy a exkurze připraveny především pro čtenáře těchto internetových stránek a čtenáře mých knih z edice Stavitelé katedrál.

Která místa jste během let se svými klienty navštívili a jak takovýto výlet či exkurze probíhá?

Létáme třeba do New Yorku, kde spojujeme komentovanou prohlídku Metropolitního muzea umění s představením Metropolitní opery. Letos se naši příznivci takto dostali i na famózní vystoupení Anny Netrebko, která zpívala hlavní roli v opeře Tosca. Velmi oblíbené jsou zájezdy za poznáním metropolí světového umění, na podzim 2018 třeba míříme do Londýna s návštěvou jeho galerií a muzeí. Speciální tematické exkurze věnujeme, především románskému umění, katedrální gotice, pozdní gotice a renesančnímu umění, ale i modernímu umění. Zájezdy za gotickými katedrálami do Anglie nebo Francie máme zpravidla vyprodané na rok dopředu. A stane se, že jsou plně obsazené během pouhých čtyřiadvaceti hodin. Zajímají nás i výstavy malířství a sochařství a nově otevřená muzea. Letíme letos kupříkladu do Abu Dhabí podívat se na nový Louvre, který se stal světovou uměleckou senzací. Na jaře 2019 jedeme do Německa na výstavy o renesančním umění, konkrétně za Tizianema a jeho současníky do Frankfurtu nad Mohanem a na velkou retrospektivu Vincenza Belliniho a Andrei Mantegna do Berlína. Náš zájem není omezen jen na Evropu. Příští roky chystáme zájezd do Mexika za civilizací Mayů a za poznáním královských měst Nepálu.

Délky zájezdů či cest za uměním se liší vzdálenostmi. Pravidelně vyrážíte autobusy z Prahy, v případě zámořských cest letecky...

ars auro 2ars auro 5Zájezdy na výstavy do Vídně, Mnichova, Berlína nebo Frankfurtu máme zpravidla jednodenní nebo dvoudenní. Vyjíždíme z Prahy. Tematické zájezdy po Evropě jsou týdenní. Do USA nebo Nepálu létáme zhruba na deset dní. U autokarových zájezdů jsme zcela vyloučili noční přejezdy. Jde nám o pohodu. Člověk přece jede za uměním a měl by si vše užít. Děláme vždy komentované prohlídky galerií a památek, ale poskytujeme dostatek času i k osobnímu estetickému prožitku. A mimochodem jsem přesvědčen, že k dobrému umění patří také dobré jídlo. Takže gastronomie je součástí našich akcí. Když v roce 2019 pojedeme do Burgundska za poznáním románského a gotického umění, tak se zastavíme na ochutnávku vína ve slavné lokalitě Chablis a dáme si rovněž burgundské šneky, skvělé výstavy ve Vídni si nedovedu představit bez naší pravidelné návštěvy restaurace hotelu Sacher s jeho skvělou kávou a dortem. To k zažití uměleckého zážitku rozhodně patří.

Jako kunsthistorik, specialista na středověké a renesanční umění mnoho výprav osobně doprovázíte a komentujete, v případě jiných cest máte za spolupracovníky další špičkové kunsthistoriky, jako byli kupříkladu svého času Jaromír Neumann nebo František Dvořák...

Nedávno jsme se vrátili z Provence, kde jsme měli na programu i celodenní návštěvu pravěké jeskyně Chauvet, což je velká kulturní senzace. Fantastické malby a kresby srstnatých nosorožců, mamutů, pravěkých koní, skalních medvědů a lvů. Speciálně nás na této cestě doprovázeli Barbora Půtová a Václav Soukup, oba renomovaní autoři publikaci a studii k pravěkému umění. Oba také spolupracují s Jeanem Clottesem, který o jeskyni Chauvet publikoval hlavní knihy. Barbora Půtová a Václav Soukup pro nás nyní připravují cestu za památkami moravského pravěku a velké putování po pravěkých jeskyních ve Francii. S historikem Vladimírem Horpeniakem chystáme exkurzi po památkách na Zlaté stezce mezi Prachaticemi a Pasovem. Hodně spolupracuji s Karlem Srpem, znalcem surrealismu a meziválečné avantgardy, Michaelem Zachařem, odborníkem na umění 19. století, nebo Jurajem Žárym, bývalým ředitelem Slovenské národní galerie, který je poradcem pro slovenské a maďarské umění. Spolupráce se špičkovými odborníky je naší prioritou. Ovšem musí to být ti, kteří o svém oboru dovedou promluvit zaujatě a pochopitelně s ohledem na laické publikum. Naši klienti jsou především lékaři, ekonomové a právníci, kteří mají o dějinách umění často hluboké znalosti, ale nejsou připraveni na nějaké odborné disputace. Chtějí se něco dovědět, ale zajímavou formou a ne nudnou přednáškou.

Máte především stále zákazníky nebo se složení zájezdů mění?

Z devadesáti procent jezdí stejní zájemci. Osobně mnohé z nich dobře znám. Ke stálým klientům patří kupříkladu i herečka Hana Maciuchová. Byla s námi několikrát v Itálii a ve Španělsku. Nedávno poskytla jedné internetové televizi rozhovor, kde uvádí, že do ciziny jezdí s přáteli nejčastěji sama. Jedinou výjimkou, kdy toto pravidlo poruší, jsou zájezdy s Peterem Kováčem. To mě nesmírně potěšilo, ale současně je to velice zavazující. Jezdí s námi také Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel, který se stal patronem stránek Stavitelé katedrál a Klubu přátel Stavitelů katedrál.

Co připravujete na rok 2019?

ars auro 4ars auro 3O několika zájezdech jsem se už zmínil. Takže bych jen doplnit, že nás čeká výlet do Maďarska, kde kromě jiného otevírají v nové podobě a po letité rekonstrukci Szépművészeti Múzeum, které má unikátní kolekci malíře zvaného El Greco a skvělé ukázky renesančního umění. Chystáme také velkou cestu do Santiaga de Compostela, která bude soustředěna na umění doby románské a gotické, a putování po Normandii ve stopách vévody Viléma Dobyvatele, krále Richarda Lví srdce a malíře Claude Moneta. Atraktivní je také zájezd do Řecka, kde se specializujeme na antické a byzantské umění. Program je pojat jako škola dějin umění s cílem důkladného poznání řeckého odkazu pro světovou kulturu. Už teď jsou některé z našich cest vyprodané. Přitom nejde o laciné zájezdy. Vybíráme především ze tří a čtyřhvězdičkových hotelů se snahou, aby byly v centru měst, nikoliv někde na okrajích nebo na periférii. To vícedenní zájezdy z běžné ceny posouvá o několik tisíc korun výše. Cenově ale nedostupné rozhodně nejsou. Naše orientace je na středně příjmové zákazníky.

Závěrem: Jak se do vašeho Klubu přátel Stavitelů katedrál přihlásit?

Klub přátel Stavitelů katedrál není žádnou oficiální společenskou organizací nebo podnikatelským komerčním subjektem. Je to volné sdružení obdivovatelů středověkého a renesančního umění, mých přátel a čtenářů internetového portálu Stavitelé katedrál a mých knih o gotice a renesanci z edice Stavitelé katedrál. Kontakt na nás je na našich internetových stránkách. Většinou se k nám zájemci dostanou na osobní doporučení některého z našich stálých zákazníků. O nějakou masovou turistiku rozhodně nemám zájem a nikdy jsem ho neměl. I mne ta práce musí bavit...

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív autora

Další rozhovory o výtvarném umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery