Rozhovor - Galerista Vladimír Lekeš: Každý padělek se dá stoprocentně odhalit

Vladimír Lekeš s originály Františka Kupky z proslulých sbírek Jindřicha Waldese a Camilla Renaulta na výstavě v Adolf Loos Apartment and Gallery. Snímek Jana Šídy, Právo

Výtvarné umění

Aféra s falzy obrazů Josefa Čapka, Emila Fily, Václava Špály či Jana Zrzavého, která bývalý bankéř Komerční banky údajně prodal slavným klientům (herečka Jiřina Bohdalová, režisér Ivan Zachariáš), je velmi živá.

Dnes už bývalý bankéř Komerční banky Radek Pokluda podvedeným tvrdil, že umělecká díla jsou z majetku banky. Ve skutečnosti ale pocházela od překupníka obrazů Jaroslava Fröhlicha, kterého kvůli tomu státní zástupce obžaloval z podvodu. Takto o kauze informoval server iRozhlas.cz.

Situaci, která panuje v současnosti na trhu s uměním, popisuje galerista a ředitel Adolf Loos Apartment and Gallery Vladimír Lekeš. Je také místopředsedou Komory aukčních síní a soukromých galerií ČR a znalcem, uvedeným v uznávaném, mezinárodním seznamu znalců Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii.

Setkáváte se často coby špičkový galerista s padělky uměleckých děl?

Nemyslím, že situace na trhu s uměním je špatná. Například na naši renomovanou společnost, která se specializuje na kvalitu, nikoli kvantitu nabízených uměleckých děl a prověřuje všechna díla v několika úrovních, se padělatelé neobracejí. Za celou dobu existence naší galerie jsme neměli jedinou reklamaci týkající se autenticity.

Dá se padělek dnešními technologiemi stoprocentně odhalit?

Každý padělek se dá stoprocentně odhalit na základě chemicko-technologické analýzy, rentgenu, rozboru stáří barev a srovnávacími metodami.

Pokud chce obyčejný člověk koupit nějaký umělecký předmět, jak má postupovat?

Poradil bych obracet se na prověřené aukční síně a galerie, které spolupracují s uznávanými kunsthistoriky na daného autora či kvalitně vybavenými a zkušenými restaurátory. Seznam zájemcům můžeme poskytnout. Věřím, že tyto aukční síně a galerie by v případě nějaké reklamace celou záležitost vyřešily ke spokojenosti klienta.

Jakým způsobem se ověřují umělecká díla?

Budu mluvit za naši společnost. Na našich aukcích, které pořádáme ve výstavní síni pražského Mánesa jen jednou, dvakrát ročně, nabízíme pouze omezený počet kvalitních, vybraných uměleckých děl. Většinou tak do sto kusů. Máme tedy možnost před aukcí, vždy s dostatečným časovým předstihem, všechna umělecká díla, včetně zahraničních, zařazená do této aukce či nabízená ve volném prodeji, pečlivě prověřit několika uznávanými znalci. Následně se obracíme na restaurátory, kteří dílo prověří z této roviny. V případě jakékoliv jejich sebemenší pochybnosti dílo do aukce nezařadíme. Je to nesporně pro naši společnost drahá metoda, která snižuje zisky, ale plně se nám osvědčila. Budovat důvěru zákazníka v obchodu s uměním je dlouhodobý proces. Ztratit ji lze rychle. Také bych doporučil zákazníkům, kteří budují svoje sbírky, poradit se raději na více místech, vybrat si více nestranných poradců, kteří nejsou zainteresováni prodejcem, nenechat se ovlivnit různými články či někdy klamavou reklamou v médiích, například o tak zvané údajné tradici či serióznosti.

Když berete dílo do aukce, co musí majitel dodat?

Majitel uměleckého díla, který chce svůj majetek zpeněžit, s námi podepíše zprostředkovatelskou smlouvu. V případě, že ji má k dispozici, nám k dílu předá veškerou dokumentaci. Pokud ne, naši experti dohledají v archivech a knihovnách vše potřebné. Drtivá většina kvalitních obrazů je zdokumentována, má svoji historii, byla v minulosti vystavována či publikována. Jen velmi zřídka se na trhu s uměním může objevit nějaký neznámý obraz ceněného autora.

Jak to je v případě děl malíře Františka Kupky, která drží české aukční rekordy?

Kupka je dnes proti jiným českým autorům ve značné výhodě. V loňském roce naše společnost Adolf Loos Apartment and Gallery ve spolupráci s držitelem Kupkových autorských práv, francouzskou státní společností Adagp, Národní galerií v Praze a rakouskou Národní galerií Belvedere Vídeň vydala po mnohaletém úsilí podrobný Soupis olejomaleb Františka Kupky (Catalogue raisonée). Do soupisu, který obsahuje všechny podstatné olejomalby autora a je v podstatě uzavřen, se falzum již nedostane. Byl to časově náročný a drahý projekt, naši společnost to stálo mnoho úsilí a finančních prostředků, ale Kupka si to jistě zaslouží.

Existují dnes padělatelské dílny jako v minulosti?

Investice do kvalitního umění je pořád nejlepší investicí. Nepochybně lepší než do zlata či cenných papírů. Padělatelé jsou staří stejně jako lidstvo samo. Dokud budou stoupat ceny uměleckých předmětů, budou zřejmě existovat i padělatelé. Ale je to v současném obchodu s uměním marginální záležitost.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo

Další rozhovory o výtvarném umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery