Recenze - Po stopách pochodů smrti lidických žen a vězňů

Zdroj snímku: Nakladatelství Orego

Literatura

Kniha Mileny Městecké Evropa v agonii pochodů smrti 1944–1945 s podtitulem Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců má nesmírnou dokumentační hodnotu. Je to mimořádný příspěvek k dějinám druhé světové války, k jedné z nejčernějších kapitol svědectví nacistické krutosti, nelidskosti a běsu, které nesmí být nikdy zapomenuto. Knihu vydalo nakladatelství Orego, k dostání bude i v Památníku Lidice.

mestecka pochody 1mestecka pochody 2Historii pochodů smrti na území České republiky, Německa a dalších evropských zemí se autorka věnuje od roku 2010. Před devíti lety poprvé prošla cestu návratu a pochodu smrti lidických žen z koncentračního tábora Ravensbrück. Vyslechla a zaznamenala jejich unikátní vzpomínky a začala chápat, jak obrovskou hrůzou byly dnes téměř zapomenuté pochody smrti. Záhy následovaly její další cesty ve stopách tisíců a tisíců vyčerpaných mužů a žen, kteří – uprostřed mrazů na přelomu let 1944 a 1945 – procházeli či projížděli naší zemí. Byli to vězni koncentračních táborů, váleční zajatci. Hnáni, často s pomocí psů, esesmany, příslušníky německé domobrany a leckdy i zfanatizovanými dětmi z Hitlerovy mládeže stále na západ. Hladoví, vyčerpaní, mlácení. Kdo nemohl dál, byl ubit. Zůstaly po nich tisíce hrobů, z nichž většinu dnes už ani nejde identifikovat.

Osobní prožitky, také vzpomínky pamětníků

mestecka pochody 4mestecka pochody 5Jak říká spisovatel Stanislav Motl, autor předmluvy příznačně nazvané Mrtví na pochodu, odhaduje se, že o život muselo tehdy přijít něco mezi třetinou a polovinou ze 750 tisíc tehdejších vězňů z oficiálních záznamů koncentračních táborů, tedy něco mezi 250 a 375 tisíci muži, ženami a dětmi.

Aby mohla autorka mapovat pochody smrti, musela navštěvovat archivy doma i v zahraničí a naučit se orientovat v dokumentech a historických souvislostech. Při své práci především považuje za zásadní být přítomna v místech, která popisuje a kde se ony události děly. Milena Městecká prošla, často sama, ale i s přáteli a dalšími zájemci trasy dlouhé i několikasetkilometrových pochodů v čase mrazů a plískanic, aby se mohla alespoň částečně vžít do útrap tehdejších štvanců, kteří se ocitli uprostřed pekla a bojovali o holé přežití.

mestecka pochody 3Rozhodující pro ni bylo mít osobní kontakt s místními občany, odborníky a historiky i kronikáři, a pokud to je ještě možné, rozmlouvat s očitými svědky a zaznamenávat jejich vyprávění. Až poté situaci popsala a zpracovala. Své poznatky však nesoustředila výhradně do rukopisu obsáhlé knihy, ale předává je pak ostatním tzv. v terénu na pochodu, v médiích, školách i na přednáškách.

Publikace má více jak tři sta stran, je bohatě ilustrovaná fotomateriálem i mapkami. Pochvalu si zaslouží za moderní grafiku Martina Kadlečíka a Jána Glasnáka, a především poutavou obálku Jana Lesáka. Sedm kapitol doplňují potřebné vysvětlivky a poznámky, jakož i seznam použité literatury a pramenů.

Autor: Ivan Černý

Další knižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny