Recenze - Silná káva ze sporáku Karla Sýse

Karel Sýs (vlevo) a kmotr knihy Ivan David

Literatura

Velký glosátor popřevratových události v České republice opět zčeřil hladinu literárního veřejného mínění. O tom, že rozhodně netrpí ztrátou paměti jako mnozí z našeho okolí, včetně celé řádky známých novinářů a historiků, a umí uvádět věci na pravou míru, svědčí nová jeho kniha, příslovně nazvaná Bordel na kvadrát. V podzimních plískanicích ji Karlovi Sýsovi v Praze pokřtil bývalý ministr zdravotnictví Ivan David.

Obsáhlá práce literatury faktů na svých třech stech stránkách nabízí přehled Sýsových komentářů, postřehů, glos, esejí, historických sond i recenzí a rozhovorů či anket na aktuální téma v rozpětí let od ledna 2013 až do září 2017. Některé střepy a střípky z nabízené mozaiky známe z denního tisku, velká část však prošla tímto rukopisem, coby příslovečnou Lávrovou, pardon, Sýsovou vrbou.

sys bordel 1sys bordel 2Proč je tento básnický mistr slova nemohl jinde uveřejnit, se můžeme snad jen zeptat současných cenzorů oficiální žurnalistiky, kteří se v potu tváře, avšak marně, snaží již pár let Sýse takříkajíc odstavit k ledu. Ale snad i pánové Chuchma, Peňás, Pecka, Novotný nebo třeba Putna znají pořekadlo o tom, že psi štěkají a karavana táhne dál. I na toto téma se Karel Sýs ve své poslední knížce rozepisuje. Zvláště pikantním čtením je pak série „perel sviňské doby“, komentářů reagujících na největší špíny převlékačů kabátů, kteří buď v rámci pudu sebezáchovy ztratili všechny zábrany, nebo neznají podařené pořekadlo ze srpna 1968: Všichni víme všechno o všech...

Karel Sýs, čelný představitel básnické generace takzvaných pětatřicátníků, k otázce těžkého živobytí současných tvůrců poezie, zvláště hrsce těch nastavujících společnosti zrcadlo, kdesi mezi řádky knihy, poznamenává: „Básníci to nemají v životě lehké. Někdy sice vypadají, že na nich lze beztrestně dříví štípat, ale jsou vyvolení k tomu, klesat pod břemeny lidí, kteří nenapíšou ani řádku...“

Do pětice všeho nejlepšího

sys bordel 3sys bordel 4Jmenovaná literární práce navazuje na předchozí svazky jako je kniha Vymknuta z kloubů, Bordel do třetice a Bordel na druhou. Celá šňůra této výjimečné kroniky polistopadových dob začala prvním svazkem nazvaným Kosmasova nová kronika aneb Bordel v Čechách. Všechny publikace si lze objednat i elektronicky. Bordel na kvadrát vydalo nakladatelství Futura za podpory České nadace 2000.

Básník a publicista Karel Sýs se chystá v nejbližších dnech do Hor Kutných. V rámci cyklu Na skleničku s..., kterou připravuje agentura ArcusGallery, bude ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 17:00 hodin besedovat se svými čtenáři v útulném prostředí Vinotéky U Sv. Barbory (Husova 144). Jistě představí i nejnovější knihu Bordel na kvadrát, zájemcům rád podepíše nejenom svoje básnické sbírky, ale třeba i list památníčku. Večerem provede a ukázky z tvorby Karla Sýse přečte knihovnice Lenka Frankovicová.

Autor: Ivan Černý
Snímky Jiřího Vlastníka

Další knižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny