Světově úspěšná poezie Rupi Kaur vychází česky

Přebal knižní novinky. Zdroj snímku: Nakladatelství Omega

Knižní novinky

Kanadská básnířka indického původu Rupi Kaur v zahraničí prodala milióny výtisků své básnické antologie Milk and Honey, kterou si původně vydala sama. Nyní kniha vyšla v českém překladu pod názvem Mléko a med.

Svou básnickou kariéru Kaur nezištně započala na sociální síti Instagram, kde dodnes tvoří vizuální poezii, která reflektuje pocity osamělosti, vykořeněnosti a bolesti. Popularitu získala zejména pro milostná a vztahová témata a tematizování otázek feminismu.

Kniha se v zahraničí dočkala obrovského úspěchu. Paradoxně nejde o nijak obsahově ani stylisticky výjimečné dílo či o inovativní nebo jinak geniální jazyk. Poezie v něm naopak vítězí svou srozumitelností a trivialitou, díky kterým je přístupná i ne zcela briskně anglicky mluvícím čtenářkám na celém světě.

Ženy v publiku Kaur jednoznačně převládají. Nalézají v poezii především ztotožnění a líbivé pojmenování a popsání pocitů, které samy prožívají. Proti jiné poezii sklízí ta její úspěch na základě významové banality v kombinaci s příjemně přístupným, lehce poetickým jazykem.

Mnohé ženy a dívky zažívají totéž co Kaur. Pocity osamělosti, zklamání z lásky a odchodu partnera, rozchody, pocity zmatenosti ve světě. Proto Kaur oslovuje i široké řady „čtenářů nečtenářů“.

Čtenářské reakce na překlad se různí. Vedle názorů, že poezie Rupi Kaur nabývá svého absolutního významu jen v angličtině, jsou tu čtenářky, pro které je i triviální angličtina neprostupná, a mají tak možnost si Milk and Honey přečíst.

Autorka: Lucie Zelinková
Zdroj: Právo

O dalších knižních novinkách si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku Antikvariátu U Skleněné kašny