Již devátý ročník mezinárodního festivalu židovské hudby MAŽIF

Pozvánka

Muzika Judaika připravila již 9. ročník mezinárodního festivalu židovské hudby MAŽIF, který se koná od úterý 24. března do neděle 5. dubna 2020 v Praze.

mazif 1mazif 2Festival nabízí vždy to nejzajímavější z židovské hudby, která čerpala ze svébytných pramenů a prošla obrovským vývojem, do něhož nesmírně krutě zasáhl holocaust a pogromy židovského národa. Muzika Judaika v souladu se svým posláním podporuje a propojuje zahraniční a českou společnost a buduje vzájemné porozumění mezi národy. V tom bezesporu spočívá význam tohoto festivalu: podpora kulturní diverzity i snaha o dobrou kvalitu programu.

Dalším ze závažných podnětů je skutečnost, že v Evropě opět velmi výrazně sílí antisemitismus a cílem spolku Muzika Judaika je reagovat na vnější události, historické souvislosti i náhodné situace. Propojením různých uměleckých prostředků tak vzniká projekt, který je současně i mementem za svobodu, nezávislost, respekt a toleranci k lidem různých etnik. Festival je zdarma přístupný veřejnosti.

Na koncertech se v průběhu několika dnů představí umělci z České republiky i ze zahraničí (Kanada, Německo, Rakousko, Srbsko, Slovensko, Izrael, Arménie, USA, Maďarsko, Ukrajina a Španělsko). Koncerty se odehrají například v Českém muzeu hudby, Maiselově synagoze, Vršovickém zámečku, Chodovské tvrzi, Libeńském zámečku, Radnici MČ Prahy 9, Letenské vodárenské věži, Městské knihovně v Praze 1, DNM Praha2, v Maďarském institutu či Slovenském domě...

mazif 3mazif 11Originalitou židovského festivalu se stala i každoroční premiéra velkého symfonického díla, které pokaždé připomíná některou z významných událostí či osobností z bible a historie (v minulých ročnících to byl Král Šalomoun, Duchifat, Rabbi Low, Franz Kafka, sir Nicholas Winton, Yad Vashem, Missa Ecumenica, Chaim Be Tikva, Mazkeret a další). Letos to bude symfonická svita hudebního skladatele Jaromíra Vogela Biblické ženy. Účinkovat bude rozšířený symfonický orchestr a smíšený česko-německý sbor v Českém muzeu hudby. Festival doplní dvě výstavy významných výtvarníků a fotografů od nás i ze zahraničí. Ve čtvrtek 2. dubna 2020 v Městské knihovně promítat na velké plátno v díla výtvarníků, mezi nimi například i ezoterické oleje Bohunky Waageové.

Autor: tz

Další pozvánky na zajímavá hudební vystoupení u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery

mazif 4mazif 8mazif 5mazif 6mazif 7mazif 10