Kdo letos vyhraje Stříbrného Lukostřelce?

Uncategorised

V čase Mezinárodního dne kosmonautiky, 12. dubna 2019, vedly kroky novinářů kulturních rubrik centrálních médií do legendárního Břevnovského kláštera v Praze. Cílem jejich cesty byla tisková konference k zahájení již čtvrtého ročníku soutěže o Cenu v oblasti rozvoje rusko-českých vzájemných vztahů Stříbrný Lukostřelec – Česká republika, pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana.

Jmenovaná soutěž byla v České republice zřízena v roce 2016 a má za sebou tedy již třetí ročník. I do čtvrtého vstupuje se stejným cílem: představit a podpořit projekty, které napomáhají k rozvoji dialogu a komunikaci mezi našimi národy nejen na poli kulturním. Děje se tak v čase, který není kvůli mezinárodní politické situaci právě z tohoto pohledu nejlepší.
Historické kořeny a vazby nejde však snadno zpřetrhat, právě tak ani snahu o nápravu, jak svědčí již tradiční zájem účastníků o tuto soutěž, kdy v předchozích ročnících soutěže porota hodnotila téměř sto přihlášených projektů.

luko 1V této souvislosti člen dozorčí rady soutěže a předseda Asociace českých rusistů Jiří Klapka řekl: „Naše národy byly vždy vzájemně propojeny především v kulturní oblasti. Dokonce i mezi Břevnovským klášterem, založeným roku 993, a Ruskem existuje spojnice. Zakladateli kláštera biskupu Vojtěchovi je připisováno autorství nejstarší české duchovní písně Hospodine, pomiluj ny!, která byla přeložena do ruštiny a dodnes je v Rusku rozšířena.“

Vítězové ceny v roce 2018

luko 2Figurku Stříbrného Lukostřelce v originálním provedení převzal kromě jiných Divadelní program Válka očima dětí, Vysoká škola Moskevské Státní univerzity, Teatro Pinocchio, Expedice Kolem světa Žigulem, Filip Vogel, Petr Javůrek, Trojské gymnázium. Zvláštní ocenění získal za historické a kulturní vztahy s Českou republikou v souvislosti s jeho 90. výročím Akademický soubor písní a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova. V této souvislosti je jistě zajímavý fakt, že poprvé u nás tento vojenský soubor vystoupil v roce 1937.

V kategorii Osobnost obdržel cenu Vladimír Remek (40. výročí letu československého kosmonauta do vesmíru), a to za zvláštní zásluhy v oblasti rozvoje česko-ruských vztahů i jako výraz úcty za práci, prohlubující přátelství mezi našimi národy.

Stříbrný Lukostřelec 2019

Pořadatelka soutěže Elena Sorokina během tiskové konference uvedla, že i letos je soutěž rozdělena do pěti kategorií. Nejpopulárnější je dosud co do počtu přihlášených projektů kategorie Mezikulturní komunikace, jakož i kategorie Vzdělávací projekty. Porota se skládá z 18 odborníků na oblast rusko-českých vztahů. Přihlášky do již čtvrtého ročníku soutěže, který byl v Břevnovském klášteře slavnostně vyhlášen, je možné podávat do 1. října 2019.

Autor: Ivan Černý
Snímky: Archív autora

Popisky:

1/ Jiří Klapka vítěz Ceny loňského ročníku v kategorii Vzdělávací programy

2/ Hlavní kurátor sbírky Pražského hradu, historik umění Jaroslav Sojka na tiskové konferenci ohlásil událost, která by se mohla stát hlavní událostí roku 2019 v oblasti kulturní diplomacie – uspořádání výstavy děl malíře Andreje Rubleva na Pražském hradě

luko 3luko 43/ Mezi novináři byla i badatelka a publicistka Milena Městecká (uprostřed), která v tento čas dokončila mimořádnou knihu pod názvem Evropa v agonii pochodů smrti 1944 – 45 s podtitulkem Od lidických žen k vězňům koncentráků a válečným zajatcům. Jedná se o literaturu faktu, shrnující průběh všech pochodů smrti nejenom na našem území. Vše je doplněno mapkami a bohatou obrazovou dokumentací, něco podobného u nás posledních padesát let ještě nevyšlo. Můžeme doufat, že se toto výjimečné dílo zařadí mezi nominovanými v letošním ročníku