Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se po ukončení tříleté rekonstrukci otevře veřejnosti 3. února vernisáží výstavy Diametrální řez

Vernisáž

Výjimečnou událostí v Kutné Hoře je v sobotu 3. února 2024 od 17:00 hodin otevření galerie po ukončení tříleté stavební rekonstrukce. Dlouho očekávaný okamžik zahájení galerijního provozu v Sankturinovském domě uzavírá sedm let soustavných prací na přípravě projektu Revitalizace Sankturinovského domu a jeho průběžné realizace.

diamatralni rez 4Projekt zahrnuje nejen provedené stavební úpravy, ale i realizaci nově otevírané Expozice alchymie a renesančních věd, jejíž historický základ souvisí s působením mnoha historických osobností v Kutné Hoře, které se věnovaly lékařským vědám, pracovaly v oboru metalurgie, chemie, geologie... Tato expozice jejich zdejší působení zevrubně připomíná, například Lazara Erckera, nejvyššího mincmistra království českého, kutnohorského rodáka, lékaře a alchymisty Daniela Stolcia, který byl žákem Michaela Maiera, významného lékaře na dvoře Rudolfa II., a pozdější novodobé osobnosti udržující odkaz historických pramenů (Josef Louda, Vladislav Zadrobílek).

Expozice zpřístupňuje kromě jiného poznatky stavebně historického průzkumu domu, rešerše k urbanistickému vývoji města od 13. století a poskytuje vzácnou možnost seznámit se s reálným historickým materiálem v podobě dobových exponátů. Podstatným faktem je, že novým provozem se otevírá veřejnosti expozice, která prochází vertikálně celým domem od sklepení přes všechna jeho podlaží až po půdu a třetí patro gotické věže Sankturinovského domu.

diamatralni rez 3diamatralni rez 1Úvodní výstava Diametrální řez v prvním a druhém patře je výběrem osmi desítek exponátů ze sbírkových fondů Galerie Felixe Jeneweina získaných v letech 1996 až 2023. Výběr kopíruje sbírkotvornou koncepci galerie stanovenou v roce 1996, zaměřenou na shromažďování děl současného umění se vztahem k dílu Felixe Jeneweina (* 4. srpna 1857; + 2. ledna 19055). Instalována byla díla mnoha známých současných autorů (Jiří Petrbok, Stanislav Diviš, Martin Mainer, Igor Korpaczewski, Jiří Černický, Roman Trabura, Roman Franta, Martin Salajka, Jan Vytiska, Jan Gemrot a dalších). Zároveň se na výstavě objeví menší úsek prací věnovaných uměleckým osobnostem regionu města (Josef Jan Šedivý, Josef Krčil, František Vysekal, Rudolf Adámek, Karel, L. Klusáček, Zdeněk Glückselig), důležitým je i vystavený sbírkový celek grafických listů Bohuslava Reynka, z let 1937 až 1966.

diamatralni rez 2diamatralni rez plakatSoučástí projektu je rekonstruovaný Dvorní domek v nádvoří Sankturinovského domu, v jehož přízemí je menší přednáškový sál a výtvarná dílna pro veřejnost.

Na venkovní parter navazuje také polovina parku U tří pávů, kde byly osazeny dvě bronzové plastiky – Jaroslav Koléšek: Misionář. Jestřáb, 2019 a Jiří Plieštik: Ze zášeří, 1987 – získané díky podpoře akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR.

Veškeré úpravy domu a rozšíření znamenají bezpochyby zkvalitnění současné nabídky galerie pro nejširší veřejnost.

Autor: Aleš Rezler
Snímky Moniky Pravdové
Zdroj: kutnohorskelisty.cz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery