Představení Oldřicha Plívy v Nové síní

Ne-konečno, 2012, výška 250 mm, bronz

Vernisáž

Vernisáží v úterý 15. září 2020 bude od 16:00 hodin zahájena v pražské Galerii Nová síň výstava skleněných plastik Oldřicha Plívy nazvaná Představení.

Požádali jsme Martina Hlubučka, vedoucího výtvarné katedry a umělecké rady Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze, aby čtenářům webu Putování za uměním představil tvorbu Oldřich Plívy (* 4. června 1946)...

pliva no name sklopliva plakatPlívův výtvarný svět je světem precizních tvarů: originálních a nenápadných, neokázalých (a přitom) suverénních, nezatížených lacinou estetikou ani popisnou příběhovostí, objektů leckdy provokativních ve využívání materiálových kontrastů, objektů založených na konstruktivním sochařském principu a také – a to bych rád zdůraznil – na filozofickém konceptu Jazyk geometrie je fascinující. Je to však svět, do kterého je třeba vstoupit, tak jak to dělá Oldřich Plíva – obezřetně a pomalu. Teprve pak můžete pochopit, že dokonalosti dosahují nejvíce taková díla, v nichž je co nejméně neurčitostí. Oldřich Plíva intuitívně důvěřuje geometrii, protože si uchovává neměnné rysy napříč časem i materiálem. Zastává ryze sochařské principy, ve kterých kromě jiného hraje důležitou roli také technologická dokonalost provedení, bez ohledu na to, zda si pro práci zvolí sklo, bronz anebo kámen.

pliva ne konecno sklopliva vlna kyma skloEstetický účinek geometrický je působivý, protože to jsou univerzálně platné tvary, které nabízí nejrůznější interpretace. Navozují představu klidu a bezpečí – zastupují pevnost, stabilitu a řád. Použití černého opakního skla tuto myšlenku ještě umocňuje, i když to je samo o sobě paradoxní, neboť se zde autor dobrovolně vzdává všeho, čím je sklo charakteristické. Svébytné plastiky Oldřicha Plívy pracují s napětím mezi dokonalým tvarem a mnohoznačným obsahem, využívají principu zjevného a skrytého. Tím nás vtahuje do hry protikladů.

pliva zrcadlovy kvadr skloBronzové plastiky šroubovic a spirál, kterým se v poslední době intenzívně věnuje, náleží ke strukturám (sice) jednoduše vypadajícím a přesně definovaným, které však nelze úplně snadno popsat. Projevují se polarizací vyjadřujující stav mezi otevřeností a prázdnem. Spirálové objekty osvobozují energii, přináší změnu klidné formy a otevírají další výrazové možnosti.

Ve své kvalitou konzistentní tvorbě se Oldřich Plíva úspěšně vyhýbá prvoplánovým řešením a předkládá nám díla lapidární a přirozená. Díla, která jsou prostým konstatováním, a nevyžadují obsáhlé komentáře.

Výstavu Oldřich Plíva: Představení můžete v pražské Galerii Nová síň navštívit do úterý 27. září 2020.

Autor: MiM
Zdroj snímků: novasin.org

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery