Boudník se dočkal další retrospektivy

Výstavy

Ve středu 28. června 2017 vyšla v deníku E15 pozvánka na velice zajímavou retrospektivní výstavu českého grafika a malíře, představitele aktivní a strukturální grafiky, Vladimíra Boudníka (* 17. března 1924; + 5. prosince 1968). Přinášíme doslovný přepis.

Třináct let uběhlo od poslední velké výstavy věnované výtvarníku a propagátorovi vlastního stylu s názvem explosionalismus Vladimíru Boudníkovi. Další obsáhlou a průřezovou výstavu nyní připravilo Muzeum hlavního města Prahy.


boudnikBoj s větrnými mlýny připomínala neústupnost, s jakou výtvarník Vladimír Boudník celý svůj nedlouhý život propagoval v Československu i v zahraničí vlastní výtvarný styl explosionalismus. Do historie tuzemské výtvarné scény se − i díky přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, který mu věnoval knihu Něžný barbar − nakonec přece jen zapsal. Velkou retrospektivu mu nyní věnovalo Muzeum hlavního města Prahy.

Výstava nabízí na tři stovky nejen grafik z doby od roku 1946 do Boudníkovy tragické smrti o 21 let později, ale i dokumentů a fotografií. Část z nich je vystavena poprvé.

„Vystavená díla pocházejí ze sbírky galerie Ztichlá klika, která vznikala čtyři desítky let. Jedná se proto skutečně o průřez Boudníkovou tvorbou,“ uvedl kurátor výstavy, která začíná dnes (středa 28. řervna 2017) a potrvá do konce října, Jan Placák.

První díla pocházející z poválečné doby zachycují bídu a utrpení lidí i beznadějnost válečných scén, která vytvářel
i na základě vlastních zkušeností při nuceném nasazení v Dortmundu.Poté se přiklonil k abstraktnějším a expresivnějším grafickým pracím vznikajících často technikou, kdy kovovou matrici před vložením do lisu rozrušoval vrypy, údery kladiva, dláta, propaloval autogenem a vrážel do ní kovové špony či kousky plechů a drátů. Výsledné grafické listy i po lisování dále upravoval, takže málokdy z jedné matrice pocházela stejná díla.

Nechybějí ani Boudníkovy „manifesty explosionalismu“ z přelomu čtyřicátých a padesátých let, kterými se snažil vysvětlit a na veřejnosti i v odborných kruzích rozšířit svůj styl. Jeho podstatou měla být tvorba na základě myšlenkové asociace a schopnosti vybavovat si z libovolných skvrn podle svých vjemů a životních prožitků konkrétní tvary a obrazy.

„I když teoreticky budou zničeny veškeré hodnoty, člověk s obrazotvorností bude mít vždy sílu si vytvořit vlastní galerii.
V tom jsem viděl pravé poslání explosionalismu,“ uvedl Boudník v jednom ze svých dopisů.

Autor: Dušan Kütner
Zdroj: E15

Více si o výstavách u nás i v zahraničí můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery