Rozhovor - Dana Živorová: Jsem velká romantička

Výtvarné umění

Kutnohorská galerie ArcusGallery. která sídlí v krásném historickém podloubním domě na konci Husovy ulice, přivedla do města pod Svatobarborskou katedrálou další zajímavá výtvarná díla. Jejich autorkou je Dana Živorová a výstava olejomaleb nese příznačný název - Romantická krajina. Požádali jsme malířku, která v Kutné Hoře vystavuje poprvé, o krátký rozhovor...

V kutnohorské galerii ArcusGallery jste připravila výstavu olejomaleb nazvanou Romantická krajina. Na většině obrazů této expozice hraje podstatnou roli voda - ať už jako řeka, potok, jezero nebo moře. Koncipovala jste takto kutnohorskou výstavu záměrně?

film 10film 11Námět vody na mých obrazech nebyl koncipován záměrně pro výstavu v ArcusGallery v Kutné Hoře. Od počátku mé tvorby ráda maluji vodu ve všech jejích podobách. Líbí se mně odrazy okolní krajiny na hladině vody a zobrazovat její zrcadlení. Není proto divu, že na mých obrazech téma vody převládá, ať už je to potok, řeka, jezero nebo moře.

Výstava v podloubní galerii je komorní. Jak na Vás klenuté prostory ve starém domě historického centra zapůsobily?

Klenuté prostory na mě dýchly tajuplnou minulostí. A je pravda, že takováto atmosféra vybízí k dalším námětům v mé tvorbě. Protože, pokud maluji některá zákoutí uliček, tak podloubí, klenuté prostory, to je to pravé.

Z Vašich obrazů dýchá nejenom romantika, ale i klid, pohoda, krása... Je Vám takovéto vidění světa blízké?

Ano, já jsem velká romantička, proto hledám krásu a klid v mých námětech. A protože příroda je mocná, tak v té nepřeberné škále barev člověk nachází klid a optimismus. Tam člověk přijímá pozitivní energii a jde dál za svou cestou.

Malujete především přírodu, krajinu... Neinspirovala Vás magická atmosféra Kutné Hory k vytvoření série Romantická Kutná Hora?

film 7film 1Atmosféra Kutné Hory je nádherná a dýchá svou minulostí. Pravděpodobně to nebude celá série, ale několik obrazů z tohoto historického města určitě namaluji. Obrazy měst jsou však pro mě spíše okrajovou záležitostí a raději stále utíkám do přírody, kde vnímám její klid, zpěv ptáků a šumění vody.

Vernisáž se setkala s velice příznivým přijetím, výstava také, jak o tom vypovídají zápisy v návštěvní knize. Zaujal i dokumentární film Vladimíra Císaře z vernisáže. A teď dokonce výstavu prodlužujete... Jak jste se svým kutnohorským angažmá spokojena?

Jsem moc ráda, že se lidem mé obrazy líbí a doufám, že každý z nich načerpá alespoň trochu optimismu, klidu a pohody. A vystavovat v tak krásném městě, jako je Kutná Hora, to je pro mě čest a jsem za to vděčná. Odpověď zní tedy ano, jsem spokojená a ráda se sem budu vracet.

Autor: MiM
Zdroj snímků: i-passage.cz

Další rozhovory najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery