Glosa - Co dnes dělá... publicistka a spisovatelka Taťana Březinová

Publicistka a spisovatelka Taťana Březinová

Glosa

Dokončila jsem knihu s pracovním názvem Beránci s korouhví s podtitulkem Po stopách Českých a Moravských bratří. Pracovala jsem na ní skoro čtyři roky a napsala ji populární formou, tak, aby to nebyla historická práce, ale aby si ji mohl přečíst poučený čtenář, učitel jako žák. To znamená poutavě, spíš v novinářském duchu, i když při zachování historických dat.

Tato publikace vypráví o poměrně málo známé kapitole našich dějin, která začíná v Praze v českém středověku, vrcholí v saském Herrnhutu (Ochranově) a končí v dalekých zemích v naší současnosti.

Stopy po moravských bratřích nás vedou do Německa, Grónska, do afrických zemí, do Severní a Jižní Ameriky, na Labrador i dalších zemí, kde nekončí v historii, ale jsou dodnes živé. Chci zdůraznit, že se nejedná o dějiny církve, ale o dobu, kdy víra sehrávala v lidském životě velkou roli.

Motto knihy je: „Nic jsme s sebou nevzali, po všem veta, jenom Bibli kralickou, Labyrint světa...“

Rukopis má téměř tři sta stran a obsahuje zhruba tato témata: Od Husa do pralesa – Spadla Jednota bratrská z nebe? – Zlé poselství Bílé hory – Potrestání, které nemá ve světě obdoby – Kde bloudí duch Jana Ámose? – České a moravské šlépěje ve světě - Co spojuje Václava Budovce s Christianem Davidem a severoamerickými indiány - Bratranci Stachovi sepsali grónskou gramatiku - Eskymáci se ptají na Komenského - Ja su Moravan, říká černý muž v Pensylvánii – A nade vším svítí Ochranovská hvězda – Vzpomene si Čech či Moravan na svou národní minulost? – Co je pocit hrdosti? - Jak nás to vše poznamenalo?

* * *

brezinova 1Taťana Březinová (* 1946) je absolventkou Fakulty žurnalistiky UK v Praze, redaktorkou a publicistkou. V současnosti se plně věnuje literární tvorbě. Je autorkou několika knih literatury faktu, naučné literatury, hlavně však prózy. Vydala knihy novel Křižovatky žen, Tři holčičky na římse, Marika píše Vincimu či Děravý štěstí. Z románů připomínáme Takoví jsme blázni, Tanec na paletě, Sanatorium raněných duší, Velká cesta seniorů, Příběhy domu, Pod kobercem či Babička na inzerát.

Povídkou přispěla Taťana Březinová též do úspěšné antologie českých spisovatelek s názvem Nevěry. Z literatury faktu napsala se svým synem Mikulášem Černým publikaci Návrat zmizelého letce aneb Pátrání po dramatickém osudu českého polárníka Jana Březiny (2010).

V současné době pracuje na próze Kamínek v botě. Napínavý příběh se odehrává v prostředí hudební školy, k čemuž autorku inspirovalo její zpívání v legendárním Kühnově dětském sboru i současné koncertování v pražském pěveckém Emauzském sboru a orchestru, hlavně však dětské rodinné trio. Když k flétně, klarinetu a fagotu přidáme ještě hoboj, je tu kvarteto malých muzikantů, kteří prožijí v budově hudební školy nevšední zážitek. Z jejich obav a strachu se zrodí mistrovsky zahrané kousky. Stranou dění nezůstane ani jejich babička a profesor hudby...

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímku: Archív autora

Další glosy si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery