Svět knihy Praha 2020 byl zrušen

Martin Vopěnka. Snímek Milana Malíčka, Právo

Reportáž

Představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů rozhodlo o zrušení veletrhu Svět knihy Praha 2020.

V minulých týdnech se uvažovalo o přesunutí Světa knihy Praha na říjen, případně na konec srpna 2020.

„Představenstvo situaci zvážilo se vší zodpovědností a usoudilo, že vývoj je příliš nejistý a ohrožení celé knižní branže příliš vážné, než aby bylo možné uspořádat úspěšný a důstojný veletrh. V těchto týdnech a měsících bojuje náš obor doslova o přežití. Bez výrazné a rychlé pomoci státu se zhroutí maloobchodní síť a následně to bude mít dominový efekt na distribuci i nakladatele.

Projevuje se to už nyní, kdy se finanční toky v oboru prakticky zastavily. Knižní trh dlouhodobě do státního rozpočtu výrazně přispívá, nyní však naléhavě potřebuje pomoc, aby se od příštího roku mohl stát opět aktivním přispěvatelem státního rozpočtu, ale hlavně také proto, že pestrá nabídka knih má dlouhodobý pozitivní vliv na vzdělanost, konkurenceschopnost a čtenářskou gramotnost,“ řekl za představenstvo SČKN předseda Martin Vopěnka.

„Věříme, že stát knižní trh padnout nenechá. I v případě jeho pomoci však větší část dopadů ponesou sami účastníci knižního trhu. V této chvíli proto nelze odhadnout, v jaké budou potenciální vystavovatelé na podzim kondici a jestli by výdaje spojené s veletrhem chtěli nést. Vedle toho chceme být solidární s knihkupci, kterým by veletrh vzal část tržeb v době, kdy se snad konečně začnou vzpamatovávat z útlumu. Budou potřebovat doslova každou korunu. Věříme, že veřejnost toto rozhodnutí pochopí a přijde nás v o to větší míře podpořit na Svět knihy Praha konaný v květnu 2021,“ dodal Martin Vopěnka.

Autor: Stanislav Dvořák
Zdroj: Novinky

Další reportáže ze světa knih najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku Antikvariátu U Skleněné kašny