PaLidi Anny Šíma Kopkové v Karlových Varech

Vernisáž

Vernisáží bude ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 17:00 hodin zahájena v Galerii umění Karlovy Vary výstava stylizovaných fotografií Anny Šíma Kopkové s názvem PaLidi.

palidi 1palidi 2Výstava PaLidi autorky nejmladší generace Anny Šíma Kopkové představuje její tvorbu, která se k nám prostřednictvím stylizované fotografie obrací s výzvou a apelem na náš vztah k životnímu prostředí, a to jak v jeho chápaní „hmotném“, tak i „nehmotném“.

Slovy kurátora výstavy Tomáše Vlčka: „Anna Kopková objevila efekt věčné přitažlivosti krásného ženského těla na jedné straně a devastaci životního prostředí, kterou způsobila výroba téměř nezničitelných plastových obalů, na straně druhé, jako náměty překvapivě korelující. Iluze lehkosti, se kterou se nás zmocňují krásné fotografie krásných žen, když se nám ukazují a nabízejí, se podobá zdánlivé lehkosti, s jakou vstoupily plasty do civilizační praxe.“

palidi 3Sama autorka svoji práci charakterizuje slovy Plasty jako milující hmoty a popisuje ji takto: „Vizualita fotografií zobrazuje dvě roviny obsahu, které vyjadřují kontrast mezi pohodlným životním stylem a procitnutí k nové úctě života druhotného materiálu. Námětem absurdních výjevů nahých žen obalených igelitem komunikuje sdělení, že s plasty jsme více jak spojeni. Momentálně naše neschopnost se plastů zbavovat vzbuzuje pocit nestability, nejistoty a jako nikdy předtím v dějinách nás společný osud vyzývá k hledání nového začátku a vymezit se z formy kolektivního egoismu. Když budeme dnes slabě lehkomyslní, zítra můžeme být lehce slabomyslní.“

Výstavu Anna Šíma Kopková: PaLidi můžete v karlovarské Interaktivní galerie Becherova vila navštívit do neděle 18. listopadu 2021.

Autor: tz
Zdroj snímků: becherovavila.cz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery