Přesahy Lenky Sárové Malíské v karlovarské Galerii umění

Vítr, 2006, 250 x 510 mm, porcelán, malba kobaltem

Vernisáž

Vernisáží ve čtvrtek 9. září 2021 bude od 17:00 hodin v karlovarské Interaktivní galerii Becherova vila zahájena výstava Přesahy výtvarnice Lenky Sárové Malíské.

Požádali jsme ředitele Galerie umění Karlovy Vary Jana Samce, aby pro čtenáře webu Putování za uměním představil nejenom současnou výstavy Lenky Sárové Malíské, ale i její tvorbu a umělecké směřování...

presahy 1presahy plakatAktuální výstava v Interaktivní galerii Becherova vila představuje díla karlovarské umělkyně Lenky Sárové Malíské. Absolventka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studovala v ateliéru keramiky a porcelánu u Pavla Jarkovského. Ještě před ukončením vysokoškolských studií se vrátila jako pedagog na zdejší keramickou školu, kde sama původně se studiem porcelánu začínala. Učila zde do roku 2017, v současnosti působí jako samostatná výtvarnice na tzv. „volné noze“. Ve své výtvarné praxi zcela přirozeně a bez zábran přechází mezi malbou, autorskou porcelánovou tvorbou i průmyslovým designem sériově vytvářeného porcelánu, v němž v poslední době dosáhla výrazných úspěchů ve spolupráci s porcelánkou Thun 1794. Ve všech designerských oblastech se její invence propojuje s takřka metodickou zaujatostí, umělkyně hledá a testuje původní nápad ve vztahu k účelnosti, k materiálu, technologickému procesu. Vymýšlí a ověřuje varianty, alternativní podoby dekoru, případných doplňků až k výsledné množině výtvorů, v nichž se finální alternativy stávají součástí celku.

presahy 2presahy 3Expozice v Becherově vile však představuje karlovarskou autorku převážně jako malířku. S vážně pojímanou malířskou tvorbou začala už na vysoké škole a dle svých slov se jí dlouhodobě věnuje především pro velkou míru umělecké svobody. Malba Lenky Sárové Malíské vykazuje jak znaky výrazného koloristického nadání, tak zároveň vytříbenou schopnost chromatickou nadsázku spojovat v harmonických vztazích. Inspirativní východiska kompozic se odvíjejí od intenzívního vizuálního prožitku, jehož smyslovost však autorka následně zpracovává v procesu utváření obrazu. V něm přitom reflektuje obecnější vztahy - světla, barevné škály, kompozice a rukopisu. V těchto relacích se vynořují a někdy zase zanikají původní typické znaky z přírody, neboť malířka sleduje podstatné fenomény vytvářející výslednou obrazovou strukturu. K tomu se připojuje hluboké vnitřní zaujetí při hledání autonomních výrazových prostředků i v rovině tematizace autorských výpovědí, jež přes výchozí subjektivní impulsy nesou působivé obecnější přesahy. Proto mohou vnímavého diváka oslovit i v případě, že nic netuší o inspiračních zdrojích umělkyně. Z uvedené charakteristiky je zřejmé, proč její malba získala několik cen v tuzemsku i v zahraničí a zároveň můžeme mít prakticky jistotu, že autorka nehodlá ustrnout na stupni již nalezeném a objeveném, ale má stále chuť pokračovat v hledání adekvátního výraziva pro své nové nápady a představy.

Výstavu Lenka Sárová Malíská: Přesahy můžete v karlovarské Interaktivní galerii Becherova vila navštívit do neděle 21. října 2021.

Autor: tz
Zdroj snímků: becherovavila.cz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery