Přiznaná krajina Františka Hodonského v Galerii Nová síň

Vernisáž

Vernisáží v úterý 4. února 2020 bude od 18:00 hodin za účasti autora zahájena v pražské Galerii Nová síň výstavy obrazů Františka Hodonského s názvem Přiznaná krajina. Při vernisáži zazpíva Ivana Bilej Brouková a romantické skladby zahraje na kytaru Jana Steidl Kindernayová.

hodonsky 1hodonsky 2Výstava Přiznaná krajina představí autorovu tvorbu přibližně za posledních patnáct let. Zastoupené budou tendence jak expresívnějšího obsahu, tak současné monochromně řešené kompoziční struktury jednoduchých prostorových plánů. Expozice připomene také náměty lužních krajin a okolní přírody.

Slovem výstavu uvede Ivan Neumann, který o tvorbě Františka Hodonského říká: „Autorova tvorba vykazuje od počátku rysy soustředěného úsilí o dosažení cíle jímž rozhodně není prosté zpodobování viděného nebo snad jakákoli estetizace."

Výstavu František Hodonský: Přiznaná krajina můžete v pražské Galerii Nová síň navštívit do neděle 1. března 2020.

Autor: tz, MiM

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery