Michal Brix představí v Galerii Nová síň ...něco dosud nevídaného

Vernisáž

Vernisáží v úterý 21. května 2019 bude od 18:00 hodin v pražské Galerii Nová síň obrazů a kreseb Michala Brixe pro názvem Něco dosud nevídaného, kterou slovem uvede historik Michal Janata.

brix 1brix 2Abychom neutonuli v různorodosti přístupů, motivů, způsobů zobrazení a témat obrazů (a kreseb) Michala Brixe soustředěných na výstavě s názvem Něco dosud nevídaného, pokusme se o charakteristiku celku: Opulence tvarů, optických triků, používání různých perspektivních úskoků. Kanonizovaná díla minulosti Brix používá jako nevyčerpatelný tezaurus, přetváří je, aby je pak subverzivním (podvratným) způsobem umístil do svého výtvarného kontextu. Originálně interpretuje tato díla tím, že z nich vytváří svou, novou skutečnost, svůj svět, ve kterém není na první pohled patrné, na jaké jiné světy a jejich autory vlastně navazuje.

brix plakatMichal Brix čerpá z bohaté umělecké minulosti, zejména z renesance, ale jeho obrazy jsou současné. Právě tato naléhavá současnost zároveň ukazuje, že minulost je také trvalou součástí naší přítomnosti.

Výstavu Michal Brix: Něco dosud nevídaného můžete v pražské Galerii Nová síň navštívit do neděle 9. června 2019.

Autor: tz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery