Z jihu z jílu

Vernisáž

Vernisáží v úterý 20. února 2018 bude od 18:00 hodin v pražské Galerii Nová síň zahájena výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků nazvaná s nadsázkou Z jihu z jílu.

Výstavu pořádanou ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze slovem uvede kurátorka Dita Hálová, kterou jsme požádali o stručné zhodnocení výstavy: Za poslední půl století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje především absolutorium na přední škole keramického zaměření - Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni nebo působení v Jihočeském kraji. Společným jmenovatelem autorů zůstává silný vztah k jižním Čechámi, který se promítá do práce s keramickými hmotami v nejrůznějších výtvarných pojetích a otiskuje tak do jejich tvorby řemeslnou a uměleckou tradici této oblasti.

Tématem výstavy je hledání vazby na místo - prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla -, které je podpořeno osobitou instalací výstavy. Výstava pořádaná Sdružením výtvarných umělců keramiků přináší různost pohledů ovlivněných nejen generačním odstupem a vytváří tak citlivé konfrontační chvění. Sochařská a designérská díla více jak desítky vystavujících přesahují svou kvalitou naznačené geografické ukotvení a úspěšně zasahují nejen do celé České republiky, ale často i do zahraničí.

Poslední rozsáhlá výstava autorů z Jihočeského regionu, zaměřená rovněž na absolventy keramické školy v Bechyni, proběhla v roce 2014 v Bechyni u příležitosti 130. výročí založení školy. Na akci se podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků.

Tento stále aktuální jihočeský fenomén je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v renomované výstavní síni, a tím jej zařadit do širšího diskurzu současného českého umění a designu.

Výstavu Z jihu z jílu můžete v pražské Nové síni navštívit do soboty 10. března 2018.

Autor: tz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery