Květoslav Přibyl vystavuje fotografie v Nové síni

Vernisáž

Vernisáží v úterý 9. ledna 2018 bude od 18:00 hodin v pražské Galerii Nová síň zahájena výstava fotografií Květoslava Přibyla.

Soubor fotografií představuje reflexi autorových setkání s lidmi, krajinou a událostmi za posledních více jak padesát let. Prolínají se v něm snímky ze sovětské okupace roku 1968, krajiny, portréty umělců i momentky ze všedního života. Autor vychází z tradice klasické dokumentární fotografie, současně je však přitahován grafickou estetikou černobílé fotografie a výtvarností zachycovaných objektů. Snímky byly pořízené na kinofilm či negativ 6 x 6 centimetrů a vystavené zvětšeniny jsou provedeny klasickým způsobem na bromostříbrném papíře.

pribyl 1pribyl 2Květoslav Přibyl (* 1943) je profesí architekt, avšak od mládí se věnuje také fotografii. V šedesátých letech minulého století publikoval v (kulturních) časopisech (Universita Karlova, Host do domu, Vesmír, Kulturní tvorba, Tvář, Výtvarná práce). V roce 1963 vydala Mladá fronta knihu Zcela nesoustavná zoologie, v níž Přibylovy fotografie texty doprovodil Miroslav Holub. Přibylovy snímky ruské okupace byly publikovány ve sborníku Sedm pražských dnů, 21. - 27. srpen 1968 (Historický ústav ČSAV, Praha 1968). Během šedesátých a sedmdesátých let měl příležitost se setkat s významnými umělci (Zrzavý, Kolář, Boudník, Coubine...) a z těchto setkání vzešlo mnoho fotografií. Výběr z nich zakoupila v roce 1982 Moravská galerie v Brně. V roce 2005 a 2006 vyšly jeho fotografie v Revolver Revue a v roce 2007 měl v Malé výstavní síni Liberec výstavu s názvem Fotografie v nesourodém světě. V roce 2017 vydal knihu Vzpomínky na Řecko, ve které prezentuje stovku fotografií z návštěvy Řecka v roce 1976.

Výstavu Květoslav Přibyl: Fotografie můžete pražské Nové síni navštívit do neděle 4. února 2018.

Autor: MiM

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery