Fenomén prostoru v obrazech slovenského malíře Michala Bôrika

Michal Bôrik: Numino, olej na plátně, 2017

Vernisáž

Vernisáží ve středu 29. listopadu 2017 bude od 18:00 hodin zahájena v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí samostatná výstava slovenského umělce Michala Bôrika s názvem Práca kruhu.

Úvodního slova se ujme kurátorka výstavy Martina Vyskupová, kterou jsme požádali o stručné zhodnocení díla Michala Bôrika...

Už od začátku svojí tvorby se Michal Bôrik zaobírá meditativně laděnými motivy se silným sugestivním rozměrem. Patří k introvertnímu typu výtvarníka, pro jehož tvorbu je symptomatické sebepoznávání a sebezkoumání související s vlastním vnitřním přežíváním. Díla chápe jako osobní vizuální záznamy svých úvah. Jeho výtvarný projev se posouvá od minimalisticky řešených monochromatických kompozicí, prázdných neurčitých prostorů k obsahově a formálně narativnejším skladbám.

borik plakatborik portretV aktuální tvorbě Michal Bôrik taktéž pracuje s prostorem jako fenoménem s vlastními pravidly. Představuje především vyprázdněná mysteriózně působící místa, která nezřídka vyplňuje vícero bizarními a primárně spolu nesouvisejícími prvky – různým mobiliářem s rostlinami, nedefinovanými objekty, útvary, figurami a tvářemi. Principy kompozice však neřeší striktně, podstatná je pro něho výsledná atmosféra. Často pracuje s motivem kruhu jako archetypem, který představuje jednak důležitý kompoziční prvek a zčásti odkazuje na otázku postavení člověka v rámci vesmíru. Zároveň ním tematizuje až existenciální pocit osamělosti, odcizení a uzavření se vnějšímu světu, z kterého se někdy nedá uniknout. K inspiračním zdrojům, které významně ovlivňují jeho díla, patří různé filozofické, myšlenkové a náboženské teorie a učení, jakož i zájem o žánr science fiction spojený se zkoumáním jevů a prostoru mimo náš svět. Uvažuje taktéž nad bytostnými otázkami o životě a smrti. Při některých tématech využívá možnosti a působení instalace na samotné vyznění svých vizí. Příkladem jsou malby neurčitých tváří s odlišnými výrazy a náladami, při kterých výtvarník vnímá spíše jejich společný mentální prostor než rozpoložení jednotlivců. Příznačně k vybraným námětům Michal Bôrik povětšinou nedává konkrétní názvy svým obrazovým záznamům. Důležitější je pro něho především iluze a vnímaní zobrazeného, než jen dívání se. Divákovi tak nabízí možnost vlastní interpretace svých kompozicí. Tomu je přizpůsobena i samotná malířská technika a uvolněný rukopis. Autor pracuje s barevným vrstvením a plochami. V součinnosti se zvolenou barevností a řešením světelnosti vyznívají jeho obrazy poměrně spirituálně.

Michal Bôrik (* 1978) absolvoval v roce 2006 Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě u Jána Bergera a Rudolfa Sikoru. Svoji tvorbu představil na několika individuálních a mnohých skupinových výstavách na Slovensku, Rakousku a Itálii. V roku 2010 byl jedním z finalistů soutěže Malba – cena nadace VÚB. Žije a tvoří v Bratislavě.

Výstavu Michal Bôrik: Práca kruhu můžete ve valašskomeziříčské Galerii Sýpka navštívit do pátku 19. ledna 2018.

Autor: tz

O vernisážích dalších výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí se dočtete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery