Oblastní galerie Liberec představí dílo Ludvíka Kuby

Pozvánka

Od pátku 9. října 2020 bude v Bazénové hale Oblastní galerie Liberec k vidění výstava díla českého malíže Ludvíka Kuby (* 16. dubna 1863; + 30. listopadu 1956), kterou připravila kurátorka Veronika Hulíková.

kuba 1kuba 2Základem výstavy jsou významná díla ze soukromých sbírek mapující zásadní okamžiky v malířově tvorbě. Doplní je exkluzívní zápůjčky z českých galerií a dalších státních institucí. Výstava také představí některá zatím nikdy nevystavená díla. Součástí expozice bude též kolekce obrazů věnovaná tématice Lužických Srbů, díky čemuž bude výstava zařazena mezi projekty v rámci Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji. Výstavu doprovází katalog.

Ludvík Kuba (1863–1956) je v českém umění solitérem a jeho tvorba se ve výstavních projektech objevuje zřídka. Po krátkém studiu na pražské Akademii výtvarných umění odjel v roce 1893 do Paříže a následně dlouhodobě pobýval v dalších uměleckých centrech přelomu 19. a 20. století: Mnichově a Vídni. Jako většina jeho vrstevníků byl ovlivněn impresionismem a secesí.

kuba 3kuba 4Zásadním obdobím byl však pro něho pobyt v soukromé škole slovinského malíře Antona Ažbeho v Mnichově v letech 1896 až 1904, kde se setkal s ruskými umělci Vasilijem Kandinským (* 16. prosince 1866; + 13. prosince 1944) a Alexejem Javlenským (* 13. března 1865; + 15. března 1941). Od roku 1904 žil ve Vídni, kde působil kromě jiného jako jednatel uměleckého spolku Hagenbund. Do Čech se natrvalo vrátil až v roce 1911 a ještě dalších více jak čtyřicet let se věnoval malbě.

kuba 5Do pláten se promítly i jeho další zájmy, cesty podniknuté za sběrem slovanských písní a obdiv k čínskému umění, jehož kolekci vlastnil. Zajímavým tématem v Kubově tvorbě jsou autoportréty, kterým se věnoval nepřetržitě od konce 19. století až do své smrti.

Výstavu z díla Ludvíka Kuby můžete v Oblastní galerii Liberec navštívit do neděle 29. listopadu 2020.

Autor: MiM
Zdroj: Oblastní galerie Liberec
Zdroj snímků: ogl.cz

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery