Muzeum představuje restaurované tapiserie

Verdura s papouškem, Francie, Lille, pravděpodobně dílna Guillauma Wernierse 1700 až 1710. Rozměry 2380 x 2850 mm. Zdroj snímku: Uměleckoprůmyslové muzeum

Pozvánka

Až do neděle 27. září 2020 potrvá v pražském Uměleckoprůmyslovém museu v Praze výstava vzácných historických textilií ze sbírky muzea, které byly v letech 2015 až 2017 restaurovány ve spolupráci s univerzitou v Bergenu. Kolekce představuje devět tapiserií, jedenáct liturgických textilií a vyšívaný paraván. Před tímto projektem muzeum naposledy restaurovalo tapiserie ze svých sbírek v roce 1991.

Poškozené památky vybralo z kolekce padesáti renesančních a barokních tapiserií a několika stovek liturgických oděvů a textilií, které tvoří významnou část jeho textilní sbírky. Vynikají mezi nimi dvě vzácné tapiserie z cyklu Caesarových činů, které vznikly v bruselské dílně Jeroma Le Clerca kolem roku 1680.

Ikonografie vychází z Plutarchových Životopisů slavných Řeků a Římanů a Suetoniova Života Julia Caesara. Vyobrazené scény vznikly podle vynikající malířské předlohy a pozoruhodná je podle Markéty Grill Janatové, která exponáty na výstavu vybírala, i jemnost zpracování.

Výjimečnou kvalitou se podle ní vyznačuje i tapiserie Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše utkaná v belgickém Audenarde kolem roku 1600.

Kromě tapiserií se muzeu podařilo restaurovat i dvě verdury z 18. století, z nichž vyniká fragment Verdury s papouškem. Protože její spodní lem se nedochoval, ikonografický námět se nepodařilo určit.

Množství ptactva – vodního, lesního i cizokrajného – však naznačuje, že mohlo jít o odkaz na pátý den, kdy Bůh stvořil ptactvo,“ uvádějí autorky výstavy.

Tapiserie byla podle jejich slov v minulosti mnohokrát opravována, podložena plátnem a prošita drobnými stehy, které na lícové straně během let už zcela vybledly, a tak na obraze vytvořily jakýsi bílý šum připomínající zrnící televizi. Většinu stehů restaurátorky během opravy vypáraly, poškozená místa prošily kvalitní vlnou a hedvábím, a verduře tak vrátily její barevnost. Pozoruhodný je i barokní paraván s hedvábnou výšivkou, na níž jsou vyobrazené rozmanité druhy rostlin a živočichů.

Poškozená místa byla při restaurování zajišťována technikou šití na podkladové plátno (skelet), takže původní část je snadno identifikovatelná od nově doplněných. Této technice se v posledních letech dává přednost i v zahraničí, protože je reverzibilní, a opravovanou památku je tedy možné kdykoli vrátit do původního stavu. Textilie se opravovaly ve vyhlášených manufakturách v Jindřichově Hradci a ve Valašském Meziříčí.

Uměleckoprůmyslové muzeum připravilo k výstavě i doprovodný program přednášek a dílen, kde se zájemci mohou seznámit jak s technikami tkaní a barvení, tak s postupem restaurování.

Autorka: Eva Vejdělková
Zdroj: Právo

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery