Židovské utrpení a biblické náměty

Pozvánka

V pražském Královském letohrádku se konečně koná koronavirem zdržená výstava výtvarného umění z ateliéru našeho předního malíře, stručně a výstižně nazvaná Ivan Bukovský – 70.

bukovský 3bukovský plakatJak říká Jiří Jaskmanický, kurátor výstavy a ředitel společnosti Mozaika – sdružení pro volný čas a mládež, pro vzdělání, výchovu a osvětu, která výstavu uspořádala společně s Kanceláří prezidenta republiky a Správou pražského hradu, není prezentace Ivan Bukovský – 70 pouhým ohlédnutím za mistrovým dílem, nýbrž zprávou o malířově tvorbě od výchozího bodu po současnost. Pro vnímavé oči je bohatá tvůrcovým poutem k hrůzám holocaustu i mytologii a symbolice křesťanství. V neposlední řadě i barokně monumentální výpovědí o podstatě individuálního bytí, sugestívně zachycenou barvou na plátnech velkých rozměrů.

Obrazy k přemýšlení

bukovský 1O svém díle říká sám Ivan Bukovský, že se jedná o umění, které „má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním“. Obrovskou invenci Bukovského kumštu lze sotva načrtnout lepšími slovy, neboť tomuto tvůrci nejde o líbivý výsledek jeho tvorby, nýbrž o podstatu ztvárňovaných problému. Odpovídá tomu i jeho rozmach štětci, až syrovými barvami a leckdy i hrůznou výpovědí, kterou nelze přejít mlčením. Před monumentálními obrazy o terezínském pekle či zmrzačeného Krista se leckomu z diváků úží dech v hrdle. A není divu, že mnozí z návštěvníků této jedinečné výstavy nedokáží potlačit slzy, jak silně emotivní tato plátna jsou.

Od května do září

bukovský 4bukovský 2Až do neděle 27. září 2020 se tedy veřejnosti dostává mimořádné příležitosti shlédnout tvorbu předního českého figuralisty v úžasných výstavních prostorách, které divákům dovolí Bukovského monumentální plátna vnímat a prožít naplno. Představovaná výstava je zároveň i rekapitulací jeho tvorby, malíř totiž, jak jsme již naznačili, v Královském letohrádku završuje oslavy svých sedmdesátin. Přestože se mnohá Bukovského plátna stala součástí veřejných a soukromých sbírek v Evropě, USA, Izraeli nebo třeba i v Jižní Korei a nepodařilo se je do Královského letohrádku propůjčil, vystavená díla komplexně reprezentují tvorbu předního reprezentanta české expresní figurace druhé poloviny dvacátého století, čítající několik dekád.

Ivan Bukovský se narodil v Praze 6. června 1949 židovským rodičům, kteří měli to štěstí, že přežili pekla nejenom Terezína, ale i koncentračních táborů Osvětim a Ravensbrück. Vyrůstal ve šťastném rodinném prostředí, ovlivněn spíše křesťanskou kulturou a řeckou mytologií. Židovskou kulturu objevil až při návštěvě příbuzných v Izraeli roku 1964, kde si plně uvědomil svoje kořeny i osudy rodičů za holokaustu i celého Židovstva, což pro něho znamenalo i zásadní budoucí orientaci ve výtvarné tvorbě.

bukovský 5Ivan Bukovský absolvoval Výtvarnou školu Václava Holara v letech 1964 až 1968, o tři roky později nastoupil na AVU v Praze, do ateliéru Jana Smetany. Jako výrazný talent obdržel v létě 1974 studentskou Cenu 17. listopadu. V roce 1976 poprvé samostatně vystavuje v legendární Malé galerii Divadla v Nerudovce. Z mnoha jeho prezentací té doby nezapomeňme alespoň účast na významné generační Výstavě mladých v Mánesu 1976.

Po absolvování akademie se žení a stěhuje se na Dobříš a posléze do Příbrami, kde žije, tvoří a jako pedagog výtvarného umění i přednáší dodnes. Ve své tvorbě se celoživotně věnuje figuře a portrétu. Od klasického pojetí a realismu až po snové či abstraktní vyjádření, s respektováním základních zákonů malby a obrysů. Pro náměty si chodí v posledních letech čím dále více do mytologie a judaismu. Jeho tvorba je ověnčena významnými domácími i zahraničními oceněními, kromě jiného si odnesl kupříkladu Cenu grafiky z trienále protiválečné kresby z Polska, svým uměním vítězil ve Španělsku i Itálii, odkud si opakovaně odnesl prestižní Cenu kritiky.

Dílo Ivana Bukovského je zastoupeno v domácích i zahraničních sbírkách, má za sebou desítky samostatných i společných výstavy doma i ve světě.

Autor: Ivan Černý
Snímky Jana Parkmana

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery