Barevné tóny v liberecké vědecké knihovně

Autoři výstavy Barevné tony: Pavlína Gardianová a Dalibor Šípek, ke kterým promlouvá Zdeněk Merta. Zdroj snímku: Archív Pavlíny Gardianové

Pozvánka

V Krajské vědecké knihovně v Liberci lze až do středy 15. ledna 2020 navštívit výstavu obrazů něžné surrealistky Pavlíny Gardianové a skleněných objektů Dalibora Šípka. Poutavá výstava byla zahájena vernisáží na počátku prosince 2019 a je rozhodně příjemným zastavením nejen v čase vánočním.

barevne tony 1barevne tony 2Vernisáž, kterou byla výstava Barevné tóny zahájena, se konala ve výstavních prostorách knihovny a stala se významnou společenskou událostí pro město i oba autory, kteří úspěch přijímají s velkou pokorou. Tento úžasný moment rozhodně stojí za připomenutí.

Ještě, než se slova ujal vynikající český skladatel, spisovatel a producent Zdenek Merta, přivítal hosty, příznivce Pavlíny Gardianové a Dalibora Šípka za libereckou vědeckou knihovnu Jan Kozák.

„Jestliže umělci ke své tvorbě potřebují múzu, tak Pavlína každopádně tou inspirativní múzou je v osobním i uměleckém projevu a její díla se svou hloubkou skutečně dotýkají duše, a právě svou vypovídací schopností a ojedinělým sdělením oslovují širokou veřejnost,“ řekl procítěně na adresu malířky, jejíž tvorba ho velmi niterně oslovuje již mnoho let, hudebník Zdeněk Merta.

barevne tony 3barevne tony 4Ani s tvorbou Dalibora Šípka se nesetkává poprvé. „Jsem velmi osloven tvůrčím a výtvarným projevem, kterým nepřímo navazuje na práci svého otce, a přitom způsobem odlišným, avšak zcela originálním pokračuje v rodinné tradici a jde svým vlastním směrem,“ zavzpomínal takto Zdeněk Merta i na Bořka Šípka, světoznámého českého výtvarníka, architekta a designéra. Byl však i potěšen, ba přímo překvapen, novou tváří města Liberec.

Na rozvíjející se město vzpomínal v dobrém i Dalibor Šípek, je totiž absolventem technické univerzity v Liberci. Přiznal, že se sem nyní velice rád vrátil s ukázkou své sklářské tvorby. Stalo se již nepsanou tradicí, že vystavuje společně s Pavlínou Gardianovou. Je vždy velice rád, když ho přizve ke spolupráci. Cítí, jak se jejich díla vzájemně kompozičně i barevně dobře doplňují a tvoří zajímavý, navíc velmi hezký celek.

barevne tony 5Něžná surrealistka Pavlína Gardianová má ráda, když se umělecké směry vzájemně prolínají. „Líbí se mi, když se malíři a jiní tvůrci inspirují při své práci hudebními podněty a naopak, kdy skladatelé, básníci i spisovatelé píší na základě vlivu vnější krásy a poznání. Tak dochází k propojení a vzájemné harmonii ve tvorbě, forma tak dostává obsah a v konečném výsledku práce dochází k hlubšímu sdělení,“ prozradila křehce vypadající umělkyně, která čerpá i ze svých vlastních snů, pocitů a prožitků.

Oba umělce i pořádající organizaci velice potěšila hojná účast obyvatel Liberecka, přátel a hostů, mezi kterými nechyběl další dlouholetý obdivovatel tvorby Pavlíny Gardianové, Jaroslav Zvěřina.

Až půjdete nasát Barevné tóny, které jsou nejen průřezem tvorby obou umělců, ale jsou obohaceny především o nové skvosty, zastavte se krátce i před budovou knihovny, kde je Lavička Bořka Šípka...

Autorka: Lenka Žáčková

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery