Kresby, myšlenky, záznamy Tomáše Kubíka

Pozvánka

V pondělí 2. prosince 2019 bude od 18:00 hodin v Královské kanonii premonstrátů na Strahově slavnostně zahájena prodejní výstava renomovaného českého autora Tomáše Kubíka příznačně nazvaná Kresby, myšlenky, záznamy..., kterou připravila Galerie Art Mozaika.

Kurátorem výstavy je galerista a odborník na uměleckou fotografii Jiří Jaskmanický, kterého jsme požádali, aby výstavu i jejího autora představil čtenářům webu Putování za uměním.

"Tomáš Kubík studoval na pražské AVU v dnes už legendárním atelieru Zdeňka Berana a v intermediálním ateliéru Milana Knížáka.. Po počátečním období, kdy se věnoval hlavně krajinomalbě a malbě precizních hyperrealistických zátiší, našel svoje téma ve figurální malbě. Je autorem mnoha rozměrných figurálních obrazů, z nichž jeden zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze.

Na výstavě ve Strahovském klášteře budou k vidění kresby, návrhy, skici, ale i hotovější práce vytvořené v časovém rozmezí od 90. let minuláho stolatí po současnost. Výstava je rozčleněna do několika tematických okruhů.

kubikVýznamně jsou zde zastoupeny autorovy přípravné kresby, skici k obrazům, záznamy myšlenek ze skicáků s popisky. Je to jakýsi intimní vhled do procesu vzniku obrazu, pohled do autorovy kuchyně. Na rozdíl od hotových obrazů, nebyly tyto kresby zatím nikdy prezentovány!

Dalším tématem je portrét, kterému se Tomáš Kubík věnuje nepřetržitě napříč celou svojí tvorbou. Je například autorem reprezentativního portrétu rektora Karlovy Univerzity Karla Malého, který je umístěn v pražském Karolínu v unikátní galerii portrétů od roku 1882. Na výstavě jsou k vidění portrétní kresby provedené technikou suchého pastelu, kresby římskou rudkou na tónovaných podkladech vysvětlované bělobou, precizně provedené kresby tužkou a v jednom případě i sgrafito.

Dále je k vidění několik figurálních kompozic většího formátu, zpracovaných kombinovanou technikou. Jsou to vesměs „kartony“ a varianty k obrazovým cyklům, na kterých Tomáš Kubík v průběhu let pracoval.

Opomenout samozřejmě nemůžeme perokresby, kterou považuje autor za „královskou“ techniku kresby. Na výstavě najdeme perokresby aktů, inspirované Michelangelovými perokresbami, autoportréty a poznámkové kresby ze skicáků.

Mezi vystavovanými díly je i několik olejomaleb. Jedná se o menší formáty malované olejovými barvami na šepsovaném papíře či na panelu. Tématem je opět figurální kompozice, zobrazení lidského těla či portrétu v různých prostředích a světelných atmosférách.

Z celé kolekce obrazů je jasná autorova inspirace předmoderním malířstvím, příklon k řemeslné dokonalosti, kterou vidíme například u umělců renesance a baroka. Tomáš Kubík tyto techniky využívá k zobrazení vlastních témat, jež čerpá ze svého života, ze současnosti i napříč umělecko-kulturní historií."

Výstavu Tomáš Kubík: Kresby, myšlenky, záznamy... můžete v Královské kanonii premonstrátů na pražském Strahově navštívit do pondělí 16. prosince 2019.

Autor: MiM

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery