Obrazy a deníky malíře Romana Franty

Roman Franta na výstavě v pražské Galerii Havelka. Snímek Radka Dětinského

Pozvánka

Rat Art a My brouci, to jsou názvy dvou aktuálních výstav malíře Romana Franty, v nichž představuje své nové i starší práce. První z nich byla k vidění do čtvrtka 27. června 2019 v pražské Galerii Havelka, druhá se trvá v Regionálním muzeu v Teplicích do neděle 1. září 2019.

Absolutní novinkou je pak knížka Rat Art – Romanopisec R sestavená z jeho deníkových záznamů, jejíž vydání provází pražskou výstavu.

Poznámky z cest

Deníky si vedu asi dvacet let, zapisuji si do nich postřehy z výstav nebo filmů, ale také různé citáty, třeba z novinových rozhovorů nebo článků v časopisech, které mě něčím zaujaly,“ říká a dodává, že klasické deníkové zápisky si nevedl nikdy. „Vždy to byly jen příležitostné záznamy, souvislejší jsou třeba poznámky z různých cest nebo pobytů. Důležitá je v nich ale i obrazová část. Někdy to jsou kresby a náčrty, jindy zase koláže,“ vysvětluje malíř, který dlouhé roky působil jako pedagog na pražské Akademii výtvarných umění.

Během roku 2018 za spolupráce a podpory kurátora Otto M. Urbana vybral z deníků nejpodstatnější texty, které uspořádal do pěti kapitol – Život, Vztahy, New York, Umění, Umělci – a doplnil je kresbami. V galerii Havelka, ve které knihu o 240 stranách pokřtil, vedle nich prezentuje velkoformátovou malbu a instalaci z pomalovaných kamenů – s lidskými tvářemi.

Teplickou výstavu tvoří kolekce obrazů, z větší části zapůjčených ze soukromých sbírek, ale doplněných o nejnovější portréty a zvětšeniny brouků. Obrazy jsou poskládané do velkoformátové mozaiky po celé stěně galerie a doplněné instalací objektu v prostoru. Už při vstupu do muzea návštěvníky vítá rozměrná socha brouka vytvořená z molitanu.

Návrat k expresívní malbě

Roman Franta samostatně vystavuje od poloviny devadesátých let minulëho století, nejznámější jsou rozměrná plátna s barevnými strukturami vytvořenými z drobných tělíček hmyzu nebo plodů a rostlin. Po delším období, kdy se zabýval strukturami, se však začal vracet k expresívní malbě, jíž se věnoval už na počátku devadesátých let, před studijní cestou do San Franciska. Expresívní výraz typický i pro jeho aktuální tvorbu se promítá také do jeho deníkových poznámek.

Roman Franta se účastnil i mnoha skupinových výstav doma a v zahraničí a je zastoupen v četných sbírkách včetně Národní galerie v Praze nebo Alšovy jihočeské galerie.

Autorka: Eva Vejdělková
Zdroj: Právo

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery