Vzácné Bible v kutnohorské Knihtiskárně

Pozvánka

Bible. Kniha knih, nejvydávanější a nejčtenější kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně k sobě. Proto budou v expozici Muzea Kutná Hora Knihtiskárna od čtvrtka 20. června do neděle 23. června 2019 k vidění vzácné historické tisky biblí ze soukromé sbírky sběratele Vlastimila Brunclíka.

Běžná otevírací doba kutnohorské Knihtiskárny je denně od 9:30 hodin do 17:00 hodin. Během ní si mohou návštěvníci prohlédnout nejenom výstavu Knihy knih, ale současně návštit stálou expozice historie knihtisku. A právě kvůli výstavě vzácných tisků Bible bude provozní doba Knihtiskárny po celou dobu trvání unikátní výstavy prodloužena až do osmé hodiny večerní.

Požádali jsme ředitele obecně prospěšné společnosti Muzeum Kutná Hora Roberta Lukáška, aby našim čtenářům výstavu stručně přiblížil...

bible 1bible 2"Návštěvníci se v prodloužené otevírací době mohou seznámit se vzácnými originálními tisky Bible hodně zblízka a podrobně, s některými z nich dokonce i mimo vitríny muzea. Sběratel Vlastimil Brunclík je osobně návštěvníkům představí, a to i s poutavým výkladem. Můžete se tak dozvědět nejenom něco o historii vzniku českých biblických překladů, ale i podrobnosti z práce starých mistrů tiskařů a knihařů, která kladla vysoké nároky na jejich vzdělání a um. K vidění budou také krásné dřevořezy v Severinově (1529) a Melantrichově (1549) bibli. Návštěvníci uvidí také Bibli kralickou, kterou z původních biblických jazyků hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny přeložili teologové Jednoty bratrské, dále faksimile Bible kutnohorské Martina z Tišnova a další dvě desítky exemplářů bible vytištěných v letech 1506 až 1857. Závérem musím upozornit, že počet návštěvníků je omezen kapacitou expozice, proto zájemcům doporučujeme využít rezervační systém na webových stránkách www.muzeumkutnahora.info."

Autor: art-tour.cz
Snímky: muzeumkutnahora.info

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery